L'equip EntramuntaNets ho té tot molt ben estudiat: Si a totes les escoles, instituts i llars d'infants de Figueres s'instal·len contenidors de recollida selectiva d'estris d'escriptura, com retoladors, bolígrafs, subratlladors, correctors... tot aquest material deixa d'anar a l'abocador i, a sobre, es pot reciclar i convertir en mobiliari urbà. "Crec que és un projecte efectiu, perquè si cada una de les persones d'aquesta ciutat hi contribuïm, es poden fer moltes coses", afirma Pau Saguer, un dels tretze alumnes que integren el grup.

La regidora d'Ensenyament, Mar Casas, ha felicitat aquests joves alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Alexandre Deulofeu per haver desenvolupat aquesta idea amb motiu de la First Lego League. En aquesta competició, els estudiants han de dissenyar, construir, provar i programar robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®, i de la qual els EntramuntaNets han tornat amb el premi Urbaser al millor projecte científic.

Mar Casas afirma que l'Ajuntament de Figueres està obert a posar en marxa el projecte d'aquests alumnes. "Ens agrada veure que la idea pot ser una realitat i que es pot dur a terme a Figueres", somriu Anna Ferrera, alumna del grup, mentre que la seva companya Elena Méndez decreta: "Podem salvar el planeta".

El cost del procés és zero

Martí Minobis, Guillem Pey i Arnau Llorente descriuen com es pot posar en pràctica el «City S.P.I.R.E.T» (així es denomina el projecte): "Dipositem els estris d'escriptura, com bolis i Tipp-Ex, als contenidors especials. Un cop estan plens, una empresa, Terra Cycle, s'encarrega de recollir-los i transportar-los a les plantes de reciclatge a un cost zero, perquè Bic, la marca de bolis, patrocina aquest procés. Per tant, l'Ajuntament l'únic que ha de fer és instal·lar els contenidors als centres escolars."

Els tretze joves i la seva entrenadora, la professora de tecnologia Gemma Roca, es mostren "orgullosos i satisfets" -com diu Lluís Juanola, membre de l'equip- de la seva participació en aquesta edició de la First Lego League. "L'experiència és increïble. Un cop arribes a la competició, ho has de deixar anar tot, has de demostrar la feina que has fet al llarg de tots aquests dies", explica el jove Marc Cardona, i la seva companya d'equip, Júlia Vilà, ho corrobora: "Ja que vam estar treballant tants dies i moltes hores, la millor recompensa és saber que el nostre projecte es pot fer a Figueres."

La reflexió de Júlia Vilà s'entén si se sap que aquest equip ha treballat en el projecte en horari extraescolar i també durant les vacances de Nadal. "Ens vam dividir en tres grups i tres dies a la setmana quedàvem a les tardes dues hores. Alguns feien el projecte científic i els altres el robot i ens ho anàvem intercanviant. Tot allò que fèiem ho compartíem en documents al Google Drive", explica l'alumna Maria Pons. Mont Juanola assegura "que, malgrat la pressió que suposa anar a la competició, sabíem que el nostre projecte tindria alguna oportunitat".

"Estem satisfets perquè la feina feta ha valgut la pena i ha donat un resultat", subratlla la també membre de l'equip Mireia Sagué. Al seu costat, Enric Guisado destaca la "bona sintonia" que s'ha generat en el si dels EntramuntaNets.

Sis anys acudint a la cita Lego

L'Institut Alexandre Deulofeu ja fa sis anys que participa en la competició de robòtica Lego. La professora Gemma Roca afirma que un dels aspectes d'aquesta convocatòria que més li agrada és retrobar-se a Girona, en el concurs d'àmbit provincial, amb joves voluntaris que ajuden en el desenvolupament de les proves i que, curiosament, són estudiants universitaris que van fer la secundària al Deulofeu.

Equip EntramuntaNets (3r ESO): Lluís Juanola, Anna Ferrera, Marc Cardona, Júlia Vilà, Arnau Llorente, Mireia Sagué, Pau Saguer, Elena Méndez, Maria Pons, Enric Guisado, Guillem Pey, Mont Juanola, Martí Minobis (professora: Gemma Roca).

Descripció del «City S.P.I.R.E.T»: Es basa en un projecte de ciutat per al reciclatge de plàstic que va a parar a l'abocador. La recollida selectiva és, en aquest cas, de material d'escriptura de plàstic (retoladors, bolígrafs, subratlladors, correctors...) des de tots els centres educatius de Figueres amb uns contenidors específics. Un cop omplerts, aquest plàstic passaria per un procés de reciclatge i transformació obtenint-ne mobiliari urbà per a la mateixa ciutat. Un projecte com aquest implica tota la ciutat, des de l'Ajuntament, els centres educatius, els escolars i arriba a totes les famílies. I l'objectiu és viure en una ciutat sostenible.