L'Ajuntament de Garriguella, amb el suport de la Diputació de Girona, durà a terme les obres del nou enllumenat LED al Camp de Futbol de Garriguella. Aquest projecte es basa amb el desmuntatge de les antigues lluminàries i el muntatge dels dotze nous projectors LED, juntament amb l’actualització del quadre elèctric. Per a dur a terme tot això, als propers dies, s’hi obrirà una rasa per enterrar la lineal elèctrica, per això es demana precaució i atenció.

Part d’aquesta inversió es troba cofinançada per la Diputació de Girona, mitjançant la subvenció pel foment de l’activitat física i l’esport. Concretament, han concedit a Garriguella una subvenció de 9.827,59€, tenint un cost final (previst) de 26.702,74€. La Diputació també ha col·laborat a sufragar part de les despeses generades en concepte d’aigua i llum dels equipaments esportius municipals, més despeses del dia a dia, en aquest cas, aportant 2.118,28€, dels quasi 6.500€ aprox. anuals que suposen.