17 de febrer de 2021
17.02.2021
L'Empordà
Roses

Els usuaris de la Piscina Municipal de Roses valoren l'equipament amb un 8,3

En la seva valoració global del sector, es troba en el apartat més alt de la classificació

17.02.2021 | 12:34
El nivell de confort, la majoria de persones opinen que és igual a la situació prèvia a la Covid-19

La Piscina de Roses ha dut a terme l'enquesta de satisfacció anual dirigida a obtenir la valoració i opinió dels seus abonats i usuaris sobre el funcionament de les instal·lacions i els serveis prestats al llarg de l'any 2020. L'equipament ha obtingut com a resultat final una nota mitjana de 8,3 sobre 10, una molt bona valoració en un any extremadament complicat i difícil en la gestió del servei, i que representa un mínim descens d'una dècima respecte a l'any 2019, en què s'assolí la valoració rècord de 8,4.

L'enquesta que la Piscina realitza anualment té per objectiu conèixer l'opinió dels seus usuaris per, posteriorment, establir línies de millora a implantar i aspectes a potenciar, ajustats a les necessitats manifestades. El nombre total d'enquestes recollides durant el període de realització de la valoració (entre el 9 i el 21 de desembre), ha estat de 198 respostes. Les votacions s'han pogut realitzar responent el formulari en línia enviat a les persones abonades i usuàries i penjat a la pàgina www.piscinaroses.cat

A l'hora d'analitzar i valorar les puntuacions obtingudes, com en anys anteriors, es té en compte el valor de referència acceptat pel sector d'instal·lacions esportives de les mateixes característiques que la Piscina de Roses, el qual se situa en els 7 punts sobre 10. Aquest valor permet establir quins són els punts febles d'una instal·lació (els que es troben per sota dels 7 punts), quins els ben valorats però amb marge de millora (entre 7 i 8 punts), i quins són els punts forts de l'equipament (a partir de 8 punts). En la seva valoració global, la Piscina de Roses es troba en el apartat més alt de la classificació, amb una nota de mitjana final de 8.3.

Estudiats de manera individual, els aspectes millor valorats i que arriben a assolir nota de 9 o superior, són el tracte per part dels monitors d'activitats, els accessos i aparcament de la instal·lació i la metodologia emprada pels monitors.

Fregant el 9, es troben l'atenció del servei de socorrisme, l'horari d'obertura, l'atenció de l'assessor de fitness i l'estat de neteja.

Una dada molt destacable és que cap dels aspectes valorats es troba per sota dels 7 punts (els quals es considerarien punts febles), mentre que tan sols obtenen una nota d'entre 7 i 8 punts, 6 dels 22 ítems valorats: l'equipament de la sala fitness, la resolució d'incidències, el procés d'inscripció, la comoditat dels vestidors, la relació qualitat/preu i les opcions del horaris de les activitats.

La Piscina Municipal de Roses continua per tant, un any més, mantenint-se significativament per sobre del valor de referència del sector i consolida la percepció de qualitat del servei per part dels seus abonats i usuaris. El resultat obtingut en els darrers anys es manté estable en aquesta franja alta, oscil·lant entre 7.9 i 8.4 punts.

La gestió de la Covid-19 també se sotmet a valoració

Amb l'enquesta d'enguany, la Piscina Municipal ha volgut també copsar l'opinió dels usuaris en relació a l'adaptació del servei a les diferents necessitats i restriccions marcades per l'evolució de l'epidèmia de la Covid-19 al llarg de 2020. En aquest sentit, s'ha demanat als enquestats la seva valoració entorn a les mesures organitzatives adoptades (cita prèvia, franges horàries, control d'aforaments...), entorn a la neteja i desinfecció, sobre el nivell de protecció davant la covid i, finalment, entorn al nivell de confort en l'ús de les instal·lacions.

La valoració d'aquesta gestió ha estat també altament positiva, amb una àmplia majoria d'enquestats avalant les mesures adoptades i donant la màxima puntuació tant a la gestió organitzativa, com a la neteja i desinfecció de l'equipament i al nivell de protecció. En quant al nivell de confort, la majoria de persones opinen que és igual a la situació prèvia a la Covid-19, un 26% considera que és superior i un 27% d'enquestats que és inferior, en no haver pogut fer ús de la zona de spa o taquilles, la necessitat de la reserva prèvia o les limitacions en vestidors i dutxes, essent totes elles mesures d'obligat compliment per poder garantir la prevenció dictada per les autoritats sanitàries.

La regidora d'Esports i presidenta de la Piscina Municipal de Roses, Verònica Medina, fa una valoració molt positiva dels resultats obtinguts amb l'enquesta de 2020 "ja que va ser un any excepcional, marcat sobretot per una contínua necessitat de preses de decisions, molt sovint, difícils. Cal remarcar que la nostra línia d'actuació ha estat sempre marcada per "la responsabilitat" per poder donar continuïtat al servei de qualitat i seguretat que oferim des de la nostra instal·lació. Des de l'equip de la Piscina Municipal, volem donar les gràcies als nostres usuaris usuàries per tota la confiança dipositada. Continuarem treballant per oferir com sempre el millor servei de qualitat, de professionalitat i de confort per seguir fent Salut i Esport".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook