19 de gener de 2021
19.01.2021
L'Empordà

El Govern facilita el vot per correu a les eleccions ajornades del Barça

El consell executiu ha aprovat el decret llei que agilitza l'elecció de les juntes i de la presidència de les entitats esportives de Catalunya

19.01.2021 | 18:28
El Govern facilita les votacions en l'esport.

El consell executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en els processos d'elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats esportives de Catalunya. Aquestes mesures extraordinàries volen facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de govern garantint la salut de les persones en el marc de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de la covid-19. Això permetria celebrar les eleccions a la presidència del Barça, previstes inicialment per diumenge que ve però ajornades divendres passat per falta d'aquesta possibilitat que ara s'ha aprovat.

Com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària a Catalunya, el Govern considera necessari i urgent modificar determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives del país.

En primer lloc, el decret llei modifica la Llei de l'esport, de manera que s'autoritza els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la junta directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els estatuts i reglaments de l'entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat, i dissoldre l'entitat.

En paral·lel, s'autoritza a les entitats esportives establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d'informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se'n garanteixi la identificació de l'elector, l'autenticitat i el secret del vot, i s'adoptin mesures que impedeixin la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l'escrutini.

En segon lloc, el decret llei autoritza que els estatuts d'aquestes entitats puguin preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s'oposin a l'ordenament jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.

Finalment, el nou decret llei incorpora dues disposicions transitòries segons les quals en els processos d'elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats ja iniciats en el moment de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, com és el cas del Barça, es pot regular el procediment per a la votació mitjançant correu postal, encara que els seus estatuts no ho estableixin, però en canvi no es pot establir el vot per mitjans electrònics.

Amb aquestes modificacions normatives el Govern pretén fer compatible la celebració dels processos de renovació dels òrgans de govern de les entitats amb la limitació del desplaçament de les persones, d'acord amb les mesures que busquen minimitzar la mobilitat i la interacció social per aconseguir modificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica.

15 milions d'euros per a una nova línia d'ajuts al sector esportiu

D'altra banda, el Govern també ha aprovat transferir al Consell Català de l'Esport una partida de 15 milions d'euros per activar una línia d'ajuts directes destinada al sector esportiu amb l'objectiu de fer front a les afectacions que les restriccions per frenar la pandèmia de la covid-19 han tingut en els gestors d'instal·lacions esportives i en la prohibició de celebrar competicions.

L'executiu ha autoritzat aquesta transferència de crèdits del fons de contingència al pressupost del Departament de la Presidència, al qual es troba adscrit el Consell Català de l'Esport, amb la voluntat de continuar ajudant el sector esportiu a minimitzar l'impacte econòmic que les mesures per frenar la pandèmia tenen en la seva activitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook