L'Ajuntament de la Jonquera ha presentat la convocatòria anual de subvencions destinades a promoure les activitats esportives al municipi. Un any més, hi poden optar les entitats esportives sense ànim de lucre de La Jonquera, que estiguin legalment constituïdes i que hagin formalitzat la seva inscripció al Registre d'Entitats de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. També, es requereix que formin part de les respectives federacions esportives i que participin en les diferents competicions que es celebren des de les federacions.

Enguany, cada entitat podrà rebre una subvenció de fins al 90% de les despeses justificades.

A través de la nova convocatòria d'ajuts, el consistori jonquerenc subvenciona despeses com les fitxes i llicències dels esportistes, monitors i entrenadors, la participació en competicions esportives i jocs escolars, la contractació d'assegurances per part dels clubs, l'adquisició de material esportiu, la realització d'Escoles Esportives i els desplaçaments col·lectius, entre altres. Com a requisit, s'estableix a les bases que totes les activitats s'hauran d'haver desenvolupat entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost del 2020.

A causa de la delicada situació sanitària derivada de la Covid-19, enguany, les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica del web municipal. Les entitats interessades hauran d'emplenar i signar una instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida.