El Sol Gironès Bisbal es va retrobar amb la victòria guanyant el Sant Josep (66-62)