Entre l’1 i el 10 de setembre, la Piscina Municipal de Roses programa l’aturada tècnica anual de la instal·lació per dur a terme les accions preventives necessàries per mantenir les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, així com tasques de manteniment correctiu i millores programades.

Moltes d’aquestes accions preventives tenen caràcter obligatori i requereixen el tancament de la instal·lació. Per aquest motiu, es concentren en aquest període i es procura que l’afectació del servei sigui mínima. Cal remarcar que el dia 11 de setembre és festiu i, per tant, l’equipament tornarà al seu servei habitual a partir del 12 de setembre.

Pel que fa a les quotes de setembre dels abonats, atenent l’aturada tècnica, aquesta serà proporcional als dies d’obertura.