El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un seguit de mesures de flexibilització fiscal per oferir a les empreses una liquiditat que, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha xifrat en 1.100 milions d'euros. En concret, el govern espanyol permetrà que els treballadors autònoms amb un sistema de mòduls puguin tributar a través d'estimació directa durant el període afectat, ajustant així els pagaments "als ingressos reals". A més, el govern espanyol ha aprovat mesures per facilitar la renegociació o l'ajornament dels pagaments de lloguers de negocis, especialment els que siguin propietat de grans tenidors o empreses públiques, i es permetrà l'ús de la fiança per complementar possibles acords entre arrendadors i arrendataris.

En concret, el govern espanyol ha anunciat la concessió d'una moratòria del pagament del lloguer en el cas que el propietari de l'immoble sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor. La pròrroga s'aplicarà de manera automàtica durant un màxim de quatre mesos.

En el cas que el propietari del local sigui un particular o un petit tenidor, l'inquilí podrà sol·licitar un ajornament "temporal i extraordinari" en el pagament de la renda. En aquest cas, el nou decret permet l'ús de la fiança per a què l'arrendatari pugui afrontar el pagament de la renda amb més liquiditat.

Entre les mesures fiscals aprovades, el govern espanyol també inclou una reducció del pagament fraccionat de l'IRPF i l'IVA de les empreses, permetent que es puguin descomptar a cada trimestre els dies de l'estat d'alarma.

D'altra banda, l'executiu també permet condicionar el pagament dels deutes tributaris a l'accés a línies d'avals de l'ICO. És a dir, que un empresari podrà demanar que no es passi el cobrament dels tributs si pot acreditar que ha demanat una línia ICO, i haurà de pagar-los tan bon punt rebi els diners.

El consell de ministres també ha aprovat que les línies de l'ICO puguin no només cobrir crèdits al sistema bancari, sinó també 'pagarés' del mercat de renda fixa de l'AIAF i al mercat alternatiu de renda fixa (MARF). Això podria ajudar a les empreses a col·locar els seus títols de deute a curt termini.

L'executiu també indica que per facilitar el pagament de proveïdors s'habilita al consorci d'assegurances com a reassegurador de riscos, per donar una "major seguretat a totes les operacions comercials".