El Ministeri de Sanitat ha dictat una nova ordre ministerial en què prohibeix les vetlles i celebracions de culte civil o religiós als morts durant l'estat d'alarma i limita a tres familiars la participació en els enterraments o incineració de les víctimes. A més, recorda que cal mantenir sempre les distàncies de seguretat entre els assistents. El Ministeri també fixa que mentre duri la situació de confinament, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als que hi havia vigents abans del 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma. Tampoc es podran fer pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia, ni intervencions religioses que impliquin procediments invasius al cadàver, en cas de morts per la covid-19.

Les mesures, que afecten tant les instal·lacions públiques i privades, tenen com a objectiu combatre la propagació i el contagi del coronavirus.