El nivell de preus de les begudes alcohòliques a Espanya es va situar 16 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea (UE) el 2018, i es va convertir així en el país amb l'alcohol més barat de tota la zona euro i el cinquè entre els Vint-i-vuit, segons l'anàlisi que ha fet l'oficina estadística europea, Eurostat.

En el cas d'Espanya, el preu de les begudes alcohòliques era el 2018 el 84% de la mitjana del conjunt de la UE, només per sobre del 74% de països com Bulgària i Romania, així com del 77% d'Hongria i del 82% de Txèquia, tots ells països al marge de la zona euro.

Per contra, els preus més alts per a les begudes alcohòliques es van observar a Finlàndia (182%), Irlanda (177%) i Suècia (152%). Així mateix, Espanya va ser el setè país de la zona euro amb el tabac més barat i el primer entre les grans economies de la regió, amb un preu equivalent al 83% de la mitjana de la UE.

Entre els Vint-i-vuit, els nivells més baixos de preus van correspondre l'any passat a Bulgària (49%), Polònia (60%) i Croàcia (62%), mentre que els més alts es van registrar al Regne Unit (204%), Irlanda (201%) i França (141%).