Biòlegs de l'Institut d'Investigació de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio) han advertit del perill de la proliferació de la gambúsia (Gambusia holbrooki), un voraç peix exòtic invasor, també anomenat peix mosquit, originari d'América del Nord que ha colonitzat basses i estanys en bona part de Catalunya i Espanya.

En un estudi, que publica la revista 'Science of the Total Environment', els biòlegs subratllen el risc d'alliberar espècies exòtiques al medi natural, i criden a evitar nous episodis d'introducció de gambúsia i a erradicar les poblacions existents.

"Ni la presència de depredadors ni la degradació de la qualitat de l'aigua i de l'hàbitat natural posen en perill aquesta espècie invasora, originària de la costa atlàntica Amèrica del Nord, que competeix i desplaça les espècies autòctones", ha alertat Oriol Cano, que ha fet la investigació en ecosistemes aquàtics de la província de Barcelona, al costat dels seus col·legues de l'IRBio Adolfo de Sostoa, Lluís Coll i Alberto Maceda.

La gambúsia és un peix petit considerat una de les cent espècies invasores més perilloses del món, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

Va ser introduïda a Espanya el 1921 per al control biològic dels mosquits i avui dia està inclosa als catàlegs d'espècies exòtiques invasores del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de les comunitats autònomes.

Segons l'estudi, la seva presència és abundant sobretot a l'Est, el Sud-oest peninsular, la costa mediterrània i la conca de l'Ebre.

En general, es troba en hàbitats aquàtics amb aigües càlides, amb cabal baix o nul i poca profunditat -en general, en aiguamolls i a la part baixa dels rius-, i a zones d'alta activitat agrícola o àrees periurbanes afectades per la contaminació.

A Espanya, és un competitiu depredador que ha desplaçat espècies natives com el fartet mediterrani (Aphanius iberus), el samaruc (València hispanica), el fartet atlàntic (Aphanius baeticus) i l'espinós (Gasterosteus aculeatus), a més d'amfibis i invertebrats.

"L'alta fecunditat, la precocitat sexual, la gran tolerància a la contaminació ambiental i la superioritat competitiva de la gambúsia sobre les espècies natives són factors que dificulten el seu control si les úniques estratègies per preservar la biodiversitat de l'ecosistema fluvial es basen en la millora de la qualitat de l'aigua o de l'hàbitat natural", ha subratllat Cano.

"En cas que algunes poques gambúsies puguin introduir-se en un hàbitat nou, o bé quan queden pocs exemplars després d'una acció de control per intentar eliminar la població, aquesta espècie exòtica és capaç d'incrementar la taxa de fecunditat per compensar el desequilibri poblacional", ha afegit el biòleg.

També ha indicat que "si la població de gambúsies és estable i abundant, baixa la fecunditat però els nounats neixen més grans i en teoria amb més possibilitats de sobreviure".

L'estudi assenyala que els canvis en el règim hídric, construcció de preses o canalitzacions afavoreixen la presència de la gambúsia, que prefereixen aigües amb poc cabal i indica que, en general, la restauració del règim hidrològic acostuma a ser la millor estratègia per controlar les espècies invasores.

"Ara bé -avisa Cano-, prevenir noves introduccions d'exemplars i eliminar les poblacions de gambúsia en els ecosistemes on sigui viable són les accions de control més efectives. No obstant això, la seva mida petita, el gran ventall de toleràncies, l'àmplia dieta i la gran connectivitat dels sistemes aquàtics fa molt difícil i costós controlar-la i, encara més, erradicar-la".

Aquest estudi revela que els hàbitats amb vegetació aquàtica abundant, com les basses naturalitzades, i els entorns més aviat preservats potencien la condició física de les gambúsies, per la qual cosa la complexitat de l'hàbitat és un factor que proporciona més abundància de preses i de refugi contra l'atac de depredadors.

"Coneixem la dificultat de supervivència de les gambúsies en aigües amb salinitat alta, que són en gran mesura l'hàbitat natural on s'ha quedat restringit el fartet", ha recordat Cano.

La distribució d'aquesta espècie invasora, que es troba a tots els continents excepte a l'Antàrtida, es deu al fet que va ser introduïda fa un segle per controlar els mosquits transmissors de malalties, com el paludisme o la febre groga.

Segons els biòlegs, els brots més recents de malalties tropicals transmeses per mosquits (Zika, chikungunya o dengue) fan imprescindible extremar la vigilància sobre els efectes d'introduir aquests peixos exòtics en la fauna autòctona, especialment en regions tropicals amb alta biodiversitat.