De cara a les pròximes eleccions generals que tindran lloc el 28 d'abril, i segons estableix la Llei, hi ha la possibilitat de dur a terme el vot per correu sempre que la sol·licitud del procediment es faci dins el termini establert.

En aquest cas, es pot iniciar des del mateix moment en què les eleccions queden convocades oficialment, és a dir, des del 5 de març, i fins a deu dies abans de la votació, és a dir, fins al 18 d'abril. La documentació necessària per a la sol·licitud es pot trobar a totes les oficines postals de Correus d'Espanya.

Un cop sol·licitada, el següent pas serà la recepció al domicili dels papers necessaris per exercir el sufragi, el que es produirà en funció del moment en què s'hagi sol·licitat la documentació, però no abans del trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria oficial d'eleccions, és a dir, el 8 d'abril. Com a molt tard, els papers arribaran el 21 d'abril, independentment del moment en què s'hagin demanat.

Després que s'hagi rebut la documentació, el sobre amb el vot s'ha de lliurar a Correus. El termini estableix que es pot enviar el vot fins a tres dies hàbils abans de les eleccions, de manera que el límit per enviar en aquest cas serà el 24 d'abril.

No obstant això, les dates oficials i definitives d'aquest procediment es donaran a conèixer una vegada que s'hagi signat el decret de convocatòria d'eleccions el 5 de març.

Fora del teu municipi

En cas que estiguis a Espanya però no en el lloc en el qual et correspon votar, has de sol·licitar a la Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, dins el termini abans assenyalat, un certificat d'inscripció en aquest cens.

Després, la mateixa Delegació t'enviarà per correu certificat la documentació per realitzar el vot. Un cop omplert i inserida la papereta pertinent, has d'acudir a l'oficina de Correus amb el sobre model i lliurar-lo allà presentant el certificat d'inscripció al cens i el DNI.

Tot aquest procediment es realitza a cost zero. En cas d'estar malalt o impedit, aquests passos els pot realitzar una altra persona, però haurà d'estar autoritzada notarialment i haurà d'adjuntar un certificat mèdic que acrediti la malaltia o incapacitat de l'interessat.

Fora d'Espanya

Si vius a Espanya però el dia de les eleccions estaràs fora del país, el procediment canvia. Primer cal que et donis d'alta com a no resident al consolat, com a màxim fins vint dies després de la convocatòria, és a dir, entre el 5 i el 30 de març, i després sol·licitar la documentació electoral -Estarà també disponible al web del Ministeri d' exteriors. Un cop emplenada, podràs enviar-la definitivament a la mesa electoral de nou a través del consolat dins el termini establert.

Residents a l'estranger

El procediment més complicat serà per als que tenen fixada la seva residència fora d'Espanya. Primer s'ha de comprovar que s'estigui donat d'alta al consolat i, en cas de no ser així, procedir a això. Cal tenir en compte les dates, ja que la llista definitiva dels que estiguin donats d'alta en el cens electoral es publicarà una setmana després de la convocatòria oficial d'eleccions, és a dir, entre l'11 i el 18 de març.

Si s'està en el cens, per a realitzar la sol·licitud de vot s'ha de demanar l'imprès corresponent al consolat i rebre al domicili la documentació. Un cop ha arribat i s'ha emplenat es podrà procedir al sufragi bé votant per correu -fins cinc dies hàbils abans de la jornada electoral- o bé presentant-se en el propi consolat per exercir el dret al vot en una urna que estarà allà mateix habilitadada - entre quatre i dos dies hàbils abans del diumenge de la votació-.