El govern espanyol ha desbloquejat la situació de la quarantena de famílies que han tingut nadons amb gestació subrogada i que tenien problemes en registrar-los a l'ambaixada espanyola per a poder tornar. L'Oficina d'Informació Diplomàtica del Ministeri d'Afers Exteriors ha exposat que es completaran els processos d'inscripció pendents atenent a l'interès superior dels menors ja nascuts i al principi de seguretat jurídica.

Una vegada resolts aquests casos, i tal com el Ministeri de Justícia va informar el passat 16 de febrer, es deixaran d'inscriure els menors nascuts amb tècniques de gestació subrogada "en compliment de la Llei 14\/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida".

Amb la voluntat d'accelerar la resolució dels expedients pendents es desplaçarà un funcionari diplomàtic des de Madrid a Kiev durant aquesta setmana, a fi d'aportar un "reforç puntual" al consulat.

L'ambaixada de Kiev sol·licitarà a les autoritats d'Ucraïna que facilitin "en la mesura del possible i segons la seva legislació", documents de viatge als menors que neixin a partir d'ara perquè puguin viatjar a Espanya, ja que la inscripció a través de l'ambaixada es deixarà de fer.

L'ambaixada lamenta els prejudicis a les famílies que la situació ha pogut crear però recorda que "des del 2016 desaconsella de forma vehement el recurs a processos de gestació subrogada". També apunta que les famílies amb sol·licituds denegades poden presentar recurs a la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia.