El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit la demanda d'un pare per reclamar un permís de paternitat de la mateixa durada que el de maternitat i pagat al cent per cent, al·legant que l'actual regulació és discriminatòria.

En una providència, a la qual ha tingut accés EFE, el TC acorda resoldre en Ple el recurs d'empara presentat per aquest progenitor, amb el suport de la Plataforma per permisos Igualitaris i intransferibles de Naixement i Adopció (PPiiNA), a l'apreciar una " especial transcendència constitucional ".

El TC explica que aquest recurs "pot donar ocasió al tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència de canvis normatius rellevants", ja que l'assumpte plantejat "planteja una qüestió jurídica rellevant i general de repercussió social o econòmica".

A més estudiarà si el dret fonamental que el progenitor al·lega que es vulnera pogués provenir de la llei o d'una altra disposició de caràcter general.

Recurs d'empara

Amb aquesta resolució, el tribunal accepta estudiar el recurs d'empara d'un dels nou pares que, recolzats per la PPiiNA, van iniciar un procés judicial en 2016 per reclamar un permís de paternitat igualitari.

Els pares van demandar a la Seguretat Social per discriminació, demanant un permís intransferible d'igual durada que el de maternitat i pagat al cent per cent de la base reguladora.

Per a aquesta plataforma, el pronunciament de TC "és una oportunitat per superar una doctrina constitucional antiga, passada de moda i que no es sustenta en les que haurien de ser les finalitats dels permisos".

"Una regulació obsoleta que ja no s'adapta a les aspiracions d'igualtat de la ciutadania: els permisos han de no només permetre la cura de la criatura nouvinguda, sinó a més que aquest cura es realitzi de forma igualitària entre les dues persones progenitores", explica la PPiiNA.

Aquesta plataforma, que agrupa més de 150 associacions, proposa l'únic disseny dels permisos, que aconseguiria que pares i mares es quedin al càrrec dels seus nadons en solitari durant el mateix temps el primer any de vida.

Al·leguen que el sistema actual és explícitament discriminatori en concedir als homes un permís quatre vegades menor que el de les dones.