El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment diversos preceptes de la llei balear de regulació de les curses de braus i de protecció dels animals en les Illes Balears, coneguda com a llei de 'toros a la balear', que prohibeix la mort de l'animal.

L'Alt Tribunal suspèn aquests preceptes en admetre a tràmit el recurs interposat contra la norma pel Govern, i estableix la suspensió dels mateixos des del passat 10 de novembre --data en la qual l'Executiu central va interposar el recurs-- i va reclamar la suspensió cautelar. El Tribunal Constitucional haurà de ratificar o aixecar aquesta suspensió en un termini no superior a cinc mesos.

Així ho dicta el TC en un acte del passat 28 de novembre i conegut aquest dilluns 4 de desembre, en el qual deixa en suspens l'obligació que tots els toros que es toregin en places d'aquesta autonomia tinguin un mínim de 4 anys complerts i en qualsevol cas menys de 6; o l'establiment de pesos mínims dels toros i obligació d'una bàscula de pesaje en totes les places independentment de la categoria de la plaça que es tracti.

Així mateix, suspèn la cancel·lació per part del president de la plaça de la cursa si no es compleixen els requisits ara impugnats; i el reconeixement veterinari dels toros per comprovar l'estat sanitari i de benestar de l'animal una vegada acabat l'espectacle.

A més, se suspèn que els animals que hagin de ser torejats arribin a la plaça de toros com a mínim 48 hores abans de la celebració de l'espectacle taurí; que no siguin reclosos en els chiqueros de la plaça durant la seva estada; i la seva volta després de la correguda des dels mateixos corrals.

També se suspèn la prohibició de la presència de cavalls durant les curses de braus; i la limitació a tres toros per espectacle i amb una durada no superior a 10 minuts.

Igualment, se suspèn que no es puguin usar instruments punxants que puguin produir ferides i/o la mort del toro. Com a conseqüència, també se suspèn que ometre aquestes condicions sigui considerat infracció molt greu.

Invasió de competències i defensa de la tauromàquia.