La imatge del toro no és un símbol oficial d'Espanya i, per tant, pot ser usat per marques comercials, com és el cas d'Osborne i altres, com Badtoro.

D'aquesta manera el Suprem ha desestimat les demandes de nul·litat que aquestes marques s'havien creuat.

La denominació Toro no incorre en cap prohibició absoluta del Reglament de marques comunitàries, al marge que a Espanya la tauromàquia o curses de braus constitueixi una tradició, diu el Suprem en una sentència divulgada avui.

La tradició no suposa, afegeix l'alt tribunal, que "el bou, quant animal, hagi passat a ser una icona del nostre país" i, per tant, que això constitueixi un impediment objectiu per al seu registre com a marca: " el que constitueix patrimoni cultural d'Espanya és la tauromàquia ".

L'origen del plet arrenca d'una demanda plantejada pel Grup Osborne reclamant la nul·litat de la marca denominativa Badtoro. Osborne va acusar Badtoro de violar les dues marques denominatives Toro que té registrades per a diferents productes. Aquesta demanda va ser presentada davant del Tribunal General de la Unió Europea de Luxemburg.

En resposta a aquesta, Jordi Nogués S.L., la propietària de Badtoro, va demanar al Suprem, no a Luxemburg, la nul·litat total o parcial de les marques Toro d'Osborne, per ser un emblema nacional.

Osborne va respondre sol·licitant al Suprem que no decidís res fins que Luxemburg hagués resolt la seva demanda anterior.

La sentència resol negativament les dues peticions, la de Osborne i de Badtoro. D'una banda, rebutja la petició d'Osborne que se suspengués temporalment el seu dictamen, perquè considera que en aquest plet intervenen elements diferents que en el presentat davant Luxemburg.

D'altra banda, a Badtoro el Suprem li respon que "el toro no constitueix cap símbol o icona oficial d'Espanya, sense perjudici que alguna concreta representació gràfica del toro hagi resultat molt coneguda i sigui emprada per algunes persones juntament amb la bandera d'Espanya ".

"Aquest ús social, que no consta s'hagi generalitzat, encara que no passa inadvertit, sobretot en alguns esdeveniments esportius en els quals intervé una representació espanyola, l'únic que posa en evidència és que una determinada representació gràfica del toro (no el animal, ni de bon tros la seva denominació) ha estat emprada -per alguns- amb una finalitat de reivindicació del que espanyol ", afegeix.