Creus que Jordi Masquef canviarà la imatge de Figueres?