25 de abril de 2018
25.04.2018

Fernando Ferrando, president de la Fundació Renovables: "El consumidor ha d'assumir un paper més actiu"

Recentment, la Fundació Renovables presentava el document 'Cap a una Transició Energètica Sostenible. Propostes per afrontar els reptes globals', que recull més de dues-centes mesures per ser adoptades el 2030, any que estableixen de referència. Fernando Ferrando parla sobre alguns aspectes d´aquest document i de la necessitat d´un canvi energètic

25.04.2018 | 12:48
Fernando Ferrando, president de la Fundació Renovables.

Què és el canvi energètic? En què consisteix aquest canvi?
El nostre model energètic actual està basat en el consum de combustibles fòssils (petroli, gas, carbó) que porta implícit emissions, dependència i ineficiència. El canvi està emmarcat en millorar l´eficiència energètica i l´ús de les Energies Renovables.

Des de la Fundació plantegen en el seu document més de 200 mesures, quines serien les mesures més urgents per començar?
Actuar amb decisió en implantar un nou model energètic basat en l´actuació de la demanda, i apostant per l´electricitat i per les renovables en edificació, mobilitat i indústria. La política fiscal i la promulgació de normes de regulació del mercat energètic són peces de partida fonamentals.

Les energies renovables són més justes i solidàries? Per què?
Perquè són de tots i no són de ningú, i el més important és que no deixen hipoteques per al futur com ho fan els combustibles fòssils i la nuclear, és a dir, ningú haurà de pagar pel que altres van decidir o invertir. A més, tenen caràcter distribuït, disposem de recursos energètics, en la majoria dels casos, llevat de la biomassa, el seu preu com a matèria primera és zero, i la modularitat de la seva aprofitament els fan accessibles a tots.

Quins són els principals beneficis i reptes d´adoptar aquest canvi energètic?
La no dependència i millora de la balança comercial, la reducció d´emissions, la creació de valor industrial i tecnològic, l´empoderament del consumidor. En definitiva, poder ser un país capdavanter en una cosa tan crucial com l´energia, situació que ara difícilment podem ser per la inexistència de recursos energètics convencionals.

La societat i les empreses estan preparades per a la descarbonització?
La tecnologia ha complert, la política no, el que cal és traduir mitjançant senyals de preu reals i transparents quines polítiques energètiques volem seguir. Esperar que les decisions de canvi es duguin a terme per generació espontània és absurd.

Quina serà la palanca del canvi: l´oferta o la demanda?
Les dues, encara que nosaltres pensem que ha de ser la societat, el consumidor, qui assumeixi un paper més actiu, no només en la definició de quines energies cobreixen les seves necessitats, sinó quin ha de ser el seu comportament energètic. Desgraciadament quan parlem de política energètica sempre ens cenyim a la definició de l´oferta, oblidant la demanda que ha de cobrir. Està demostrat que la cobertura de les nostres necessitats amb electricitat és més eficient, té emissions zero en ús, el que suposa resoldre el greu problema de la contaminació urbana, ia més la forma més barata de generar electricitat és amb fonts d´energia renovable. Per això apostem per l´electrificació de la demanda.

Administracions Públiques i empreses estan capacitades per adoptar les seves propostes pel que fa a reformes del sistema elèctric, fiscalitat, etc.?
Sense cap dubte, sempre que les normes siguin clares, transparents i tinguin la seguretat jurídica per principi. Fins ara la regulació elèctrica ha estat un procés de pegats continu, més pensant en com aprofitar els avantatges d´un sistema regulat, tant per a empreses com inversors, que en disposar d´una electricitat sostenible a preus competitius.

Des de quina posició parteix Espanya en aquesta carrera fins al 2030?
Fins al 2010, Espanya liderava el sector renovable. No només hem perdut 8 anys, sinó que hem venut o tancat tota la indústria principal. Necessitem fer un esforç per recuperar, no només les nostres capacitats sinó la credibilitat com a país amb seguretat jurídica que, amb un 83% de dependència de l´exterior pel que fa a energia final, vol apostar pel que té que són fonts renovables; en definitiva, mirar al futur i no al passat.

Quin paper juguen organitzacions com Fundació Renovables en el canvi energètic?
Vam néixer el 2010 per generar idees i per explicar la realitat de l´energia. Malauradament la política energètica que s´ha dut a terme ens ha anat convertint en una organització de denúncia i de reclam d´una nova política. El nostre paper és seguir reclamant i generant propostes des de la independència que ens dóna ser una organització de persones sense interessos econòmics que defensar. Sempre hem mantingut que l´energia és un bé bàsic d´accés universal i no només un negoci.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook