El doctor Enric Trias és metge especialitzat en otorrinolaringologia amb una experiència de més de vint anys. És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1990, i amb formació especialitzada en Otorrinolaringologia, via M. I. R. a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, 1995.

Actualment, té consulta al Centre Mèdic Medes, al carrer Pujada del Castell, 39, de Figueres. També visita al centre Giromèdic, al carrer Juli Garreta, 12, de Girona.

En les seves consultes, el doctor Enric Trias realitza exploracions i proves com l’audiometria tonal i verbal, tant per nens (a partir dels sis anys) com per adults, i la impedanciometria i els reflexos acústics. Alhora, ofereix videofibroendoscòpia nasal i de la laringe (rígida i flexible), així com estroboscòpia de la laringe –estudi de la veu–, otomicroscopi, la microaspiració de l’orella.

En aquest sentit, cal destacar que l’otorrinolaringologia és l’especialitat medico-quirúrgica, que s’ocupa de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que afecten l’orella, nas, faringe, laringe, que són les vies aereodigestives altes, així com de les funcions que s’originen en aquestes estructures com són l’audició, l’equilibri, l’olfacte, el gust, la deglució, la respiració i la veu.

No obstant això, acull les patologies del coll i dels òrgans que conté. El seu tractament, segons la patologia, serà mèdic, rehabilitador o quirúrgic. Per a més informació i una visita personalitzada, acudiu a la consulta del doctor Enric Trias.

Dr. Enric Trias