Una empresa que té treballadors sap que l'àrea laboral és important. Amb la crisi de la Covid-19, s'ha posat en relleu la necessitat de comptar amb un assessorament laboral professional i de confiança per poder afrontar les dificultats i imprevistos que puguin sorgir. TAX Economistes i Advocats, assessoria especialitzada en l'àmbit laboral, legal i fiscal amb més de 30 anys d'experiència, recalca la necessitat d'un assessorament personalitzat i adaptat a les característiques i la situació de cada empresa. A més, recomana revisar els següents punts, vitals per a qualsevol àrea laboral:

Implantar el pla d'igualtat

Implantar el pla d'igualtat Es tracta d'una mesura que ha entrat en vigor recentment i que té com a objectiu assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones. Afecta a totes les empreses de més de 50 treballadors, les quals han de disposar d'aquest pla.

Tenir fet el registre salarial

Tenir fet el registre salarial Actualment ja és obligatori per a totes les empreses i comporta l'obligació de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials dels treballadors, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'un valor igual. Els treballadors hi han de poder accedir, a través de la seva representació legal a l'empresa.

Implantar un reglament intern

Implantar un reglament intern Una de les principals preocupacions, quan es tenen treballadors, és la relació contractual que l'empresa té amb ells i cal revisar alguns dels aspectes més rellevants: tractament de la informació, l'ús de les noves tecnologies de la comunicació i l'anàlisi de l'estructura de l'empresa, entre altres.

Formalitzar un acord de treball

Formalitzar un acord de treball El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, estableix l'obligació de realitzar un acord per al treball a distància entre empresa i treballador. Aquest s'hauria d'haver formalitzat abans del 13/01/2021 i es preveuen sancions en cas de no complir-se.

L'acord per al treball a distància entre empresa i treballador ha de realitzar-se per escrit, bé en el moment de la signatura del contracte de treball inicial, o bé pot realitzar-se en un moment posterior. Això sí, ha de formalitzar-se sempre abans que s'iniciï el treball a distància.

Disposar de portal de l'empleat

Disposar de portal de l'empleat Disposar d'una eina de gestió dels empleats permet millorar el grau d'organització laboral. Amb aquest objectiu, TAX ha desenvolupat el Portal de l'Empleat, una plataforma en línia que permet: realitzar el registre de la jornada laboral, oferir una comunicació accessible i segura entre empresa i treballador, així com estalviar recursos, ja que reuneix en un sol lloc funcions com la gestió de torns i vacances, documentació laboral, control horari o administrar despeses en dietes i quilometratge.

Sobre TAX

Sobre TAX A l'oficina de TAX Figueres, us ofereixen servei d'assessorament personalitzat per a la vostra empresa. Posen a la vostra disposició un equip de professionals i experts en l'àmbit legal, fiscal i laboral, preparats per donar resposta a les vostres consultes. Amb l'objectiu d'oferir un servei integral i de qualitat, a l'assessoria TAX Figueres també us oferim servei de gestió de tràmits, corredoria d'assegurances i auditoria.

TAX Economistes i Advocats

TAX Economistes i Advocats

  • Adreça: carrer Alemanya, 14. Recinte Firal, Figueres
  • Telèfon: 902 365 50
  • Web: www.tax.es