L'Ajuntament de Figueres contractarà un total de sis joves en pràctiques en el marc del programa de Garantia Juvenil, iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). El SOC incentiva la contractació en la modalitat de contracte de treball en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d'aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Els processos selectius es realitzaran durant la darrera setmana de novembre i per a poder prendre-hi part i optar a un dels contractes en pràctiques oferts, els joves han de complir els requisits següents: ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; estar inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; acreditar la possessió d'un títol universitari i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques i la convocatòria d'aquest programa.

Les preofertes vinculades a aquests processos selectius han estat difoses a través de la web de l'Ajuntament de Figueres i els serveis de borsa de treball de les universitats de Girona, Vic i la Universitat Oberta de Catalunya, i també s'han difós a través dels col·legis professionals dels estudis de psicologia, sociologia, ciències polítiques i dret.

Els contractes s'iniciaran el proper 15 de desembre, són a jornada completa i tenen una durada de sis mesos. Com és habitual en aquesta mena d'actuacions, els joves contractats disposen d'un pla de pràctiques molt concret i estan tutoritzats per diversos tècnics del consistori. Aquests contractes de treball estan cofinançats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Feines assignades

Projectes als quals donaran suport els sis joves contractats per l’Ajuntament

  • Suport en el modelatge de procediment administratiu i al control i implantació de la protecció de dades i transparència en els serveis de l’Ajuntament.
  • Cartera de serveis de la regidoria de drets civils i feministes.
  • Suport a l’estudi de la creació de l’agència de desenvolupament econòmic.
  • Posada en pràctica i desenvolupament dels procediments de selecció de personal.
  • Suport a les estratègies de comunicació del Museu de l’Empordà.
  • Adaptació, desenvolupament i coordinació de les línies i estratègies de comunicació, difusió i divulgació de l’activitat de l’Àrea de Cultura i d’arts escèniques de l’Ajuntament de Figueres a les noves aplicacions digitals.

Afectats per la pandèmia

L'Ajuntament de Figueres també ha rebut una subvenció de 145.175 euros del programa Treball i Formació destinada a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s'han quedat sense feina amb motiu de la crisi de la Covid-19 i per a aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació transversal.

En concret, la mesura Treball i Formació convocatòria extraordinària Covid-19 va adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 (línia Covid) i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (línia PANP-Covid). Aquests dos col·lectius han estat els més afectats per l'estat d'alarma i la crisi generada per aquest.

La subvenció, impulsada pel SOC, pretén incidir de forma directa sobre aquests dos col·lectius amb contractacions de nou mesos a jornada completa i formació.

En total, en aquestes dues línies, hi participaran 10 persones, 5 a la línia Covid, amb suport a l'activitat comercial (3 participants) i suport a serveis socials (2 participants), i 5 a la línia PANP-Covid, amb projectes de suport auxiliar administratiu al servei d'habitatge (2 participants) i agents cívics i informadors de suport (3 participants).

La setmana passada es van dur a terme els diferents processos de selecció i es preveu que aquestes 10 persones comencin a treballar a principis de desembre.