Treus el màxim benefici del teu software de gestió o ERP? En el moment actual que viuen les empreses, és molt habitual que ja disposin de sistemes de gestió amb un software de grans prestacions. Una altra cosa és que treguin tots els beneficis que el sistema els pugui aportar. Quins serien aquests beneficis?

D'una forma resumida, l'empresa Evol 6, de Figueres, en destaca els principals:

Automatització de processos

Per exemple, el sistema ha de generar automàticament els documents a partir d'un document anterior, sense haver-hi duplicitat d'entrada d'informació. Això es podria aplicar a les generacions de factures o remeses quan han de ser automàtiques a partir de la informació anterior.

Enllaços interns

El sistema ERP ha de permetre d'una forma fàcil compartir informació entre les diferents àrees de l'organització. Per exemple, accedir des d'un cobrament, directament, a la comanda que el va generar.

Enllaços externs

Facilitats d'enllaços i automatitzacions externes. Es tracta d'enllaços amb administració Fiscal (SII), bancs (SEPA) o fins i tot integració de forma automàtica d'apunts bancaris a partir dels fitxers dels bancs.

Control informació i moviments

Tots els moviments queden registrats, tant per qui els fa com per quan. Això serà indispensable per a fer un seguiment de processos i responsabilitats d'usuaris. Un exemple seria quan s'ha de saber qui ha aplicat un descompte a un client, qui ha modificat el client, qui ha entrat i canviat un article, etc.

Informació per a prendre decisions

Amb tota la informació acumulada i compartida, es permet prendre decisions i treure conclusions de forma més ràpida. És indispensable disposar d'informació automàtica creuada i actualitzada al moment, en taules dinàmiques de fulls de càlcul.

Millora eficiència en tecnologia

Tot un sistema integrat farà disminuir les inversions en dispositius tecnològics. S'ha de poder disposar de la informació en qualsevol dispositiu local o remot, com un mòbil, tauleta, etc.

Seguretat en la informació

En fet de tenir tota la informació sota un mateix sistema serà molt més simple dotar-lo d'un sistema de seguretat. Tota la gestió vinculada de dades i documents ha d'estar integrada i accessible a un mateix sistema.

Per tal d'obtenir tots aquests beneficis que s'exposen, és indispensable disposar d'un software ERP que faciliti el compliment d'aquests i d'un equip d'implantació que analitzi l'empresa i conegui el producte a instal·lar. Aquest binomi de producte i proveïdor, juntament amb la predisposició dels usuaris, faran possible conquerir els beneficis desitjats.

A Evol6 disposen de l'eina ideal que té totes les característiques necessàries per a obtenir aquests beneficis, coneguda com a Sap Business One. Al producte afegeixen l'equip de consultors i programadors, amb més de 30 anys d'experiència en implantacions de solucions informàtiques i més de vint anys d'experiència en ERP, que fan que sigui una aposta segura per tenir una solució ideal i de proximitat per al teu projecte.

LA FITXA

LA FITXAEvol 6

  • Adreça: avinguda Montserrat, 27, de Figueres
  • Telèfon: 972 749 090
  • Web: www.evol6.com