Mafesa, l'empresa de referència en distribució de productes de ferro, està invertint per modernitzar les línies de tall de perfils que tenen a Vilamalla, la seva seu central. L'empresa fa més de 25 anys que està instal·lada en aquest polígon de l'Alt Empordà, i té sis centres més distribuïts arreu de Catalunya. Des de la nau de Vilamalla, doncs, l'empresa garanteix el servei a totes les comarques gironines i també el sud de França.

Segons Eduard Brunet, el gerent de Mafesa, «el centre de Vilamalla ja està completament establert a la zona», tot afegint que «a la nostra empresa ens agrada fer territori i potenciar el nostre entorn».

El gerent explica que durant aquests últims anys s'han fet inversions importants. La primera reforma substancial va ser l'any 2007, amb la construcció d'una nova nau de 10.000 metres quadrats. Al llarg dels anys, la firma ha consolidat el creixement tot augmentant el nombre de personal de manera notòria, i els recursos, per tal de seguir potenciant el centre. Aquesta última inversió és considerada com un pas més per consolidar l'empresa al nord de Catalunya i al Sud de França.

El procés de tall d'una biga de ferro a Mafesa.

Amb aquesta nova maquinària, Mafesa podrà oferir als seus clients el servei de foradat de perfils i augmentarà la capacitat de les línies de tall de perfils.

Transformats del ferro

Segons Brunet, aquesta inversió respon a la idea de seguir potenciant el nombre i la qualitat dels serveis associats al producte: «Cada cop oferim més productes transformats del ferro. Veiem que és una demanda creixent dels nostres clients i estem invertint per poder respondre de la millor manera possible. Volem mantenir la qualitat del nostre servei i oferir noves possibilitats».

Actualment s'està procedint al muntatge de la maquinària i l'adequació de les instal·lacions, un procés que encara tardarà alguns mesos.

Paral·lelament s'està preparant el programari necessari per garantir l'òptima funcionalitat del nou servei. Segons la previsió dels tècnics, a partir del segon trimestre de l'any 2020 Mafesa ja podrà oferir aquest nou servei de foradat de perfils a la clientela.

La biga acabada de tallar, amb el ferro encara candent i restes del material del procés.

Ferro i acer

Segons Brunet, Mafesa està immersa en un procés de digitalització constant: «Venim d'un sector poc innovador, però creiem que hem d'apostar per millorar processos i treure el màxim partit de les noves tecnologies». Actualment, a més de l'ampli ventall de productes de ferro i acer, com tubs, bigues o xapes, Mafesa també ofereix serveis de tall amb làser, oxitall i plasma d'alta definició i serveis de granalla i pintura. Mafesa també té una unitat de negoci dedicada exclusivament al sector de la construcció amb l'elaboració de ferralla.

L'empresa treballa amb un estoc de bigues important, preparades per ser tallades.

Mafesa

  • Adreça: Polígon Internacional de Vilamalla
  • Telèfon: 938 891 000
  • Web: www.mafesa.com