20 de desembre de 2015
20.12.2015
20-D

Eleccions generals 2015: Com es fa l'escrutini electoral o recompte de vots?

El president de la mesa electoral treu un a un els sobres de l'urna i llegeix en veu alta el seu contingut

20.12.2015 | 21:03
Una de les urnes d´aquestes eleccions.

Al llarg d'aquest diumenge 20 de desembre, els ciutadans dipositaran el seu vot en els col·legis electorals. Un cop finalitzada la votació en aquestes eleccions generals arribarà el moment de l'escrutini o recompte de vots.

L'escrutini, que és públic ja que qualsevol ciutadà sigui votant o no pot accedir lliurement a ell, el realitza el president de la mesa electoral traient un a un els sobres de l'urna. Al mateix temps llegeix en veu alta el partit o el nom dels candidats votats i ensenya la papereta als vocals, interventors i apoderats de les taules.

En el cas que algun dels presents tingués dubtes sobre el contingut de les paperetes llegides a viva veu pel President, aquests podran demanar la papereta per procedir al seu examen.

Finalitzat el recompte de vots obtinguts per cada candidatura, el president anuncia:

1. El nombre d'electors censats
2. El nombre de votants
3. El nombre de vots nuls
4. El nombre de vots en blanc
5. El nombre de vots per candidatures

Destrucció de les paperetes

Buidada qualsevol dubte, es destrueixen totes les paperetes de l'urna excepte les considerades com a vots nuls o les que han generat algun dubte o reclamació. Aquestes seran signades pel President de la Mesa i lliurades al Jutjat de 1a Instància o de Pau amb l'acta de la sessió.

Acabat aquest procés, s'estén l'acta d'escrutini que es penjarà a la porta del col·legi electoral. Una còpia de l'acta serà lliurada a la persona designada per l'Administració per rebre-la, als interventors de la mesa electoral i als representants de cada candidatura que ho sol·licitin.
Signatura de l'acta de la sessió

El següent pas és la signatura de l'acta de la sessió, que ratificaran el president, els vocals i els interventors de la mesa. En aquest document s'inclou la següent informació:

1. El nombre d'electors que hi hagi a la Mesa, segons les llistes del Cens electoral o les certificacions censals aportades.
2. El nombre d'electors que han votat
3. El nombre d'interventors que han votat però no en les llistes de la Mesa
4. El nombre de paperetes nul·les
5. El nombre de paperetes en blanc
6. El nombre de vots obtinguts per cada candidatura
7. Reclamacions i protestes formulades sobre la votació i l'escrutini, així com les resolucions de la Mesa sobre elles

Tots els representants de les llistes i membres de les candidatures, així com els apoderats i interventors tenen dret a que se'ls doni una còpia de l'acta en el moment.

Tres sobres per tancar la Taula

Per finalitzar, la Mesa prepararà tres sobres. El primer conté l'expedient electoral, que està compost per l'original de l'acta de constitució de la Mesa, l'original de l'acta de la sessió, la llista numerada de votants i les paperetes a les que s'hagués negat validesa o que hagin estat objecte de alguna reclamació. També s'inclourà la llista del cens electoral utilitzada i les certificacions censals aportades.

El segon i tercer sobre han de contenir cadascun còpia de l'acta de constitució de la Taula i còpia de l'acta de la sessió.

Un cop tancats tots els sobres, aquests seran signats pel president, els vocals i els interventors de la mesa, que es desplaçaran al Jutjat de Primera Instància o de Pau per lliurar el primer i segon sobre.

El tercer serà lliurat a l'empleat del Servei de Correus, que es presentar a la mesa electoral per recollir-lo. Almenys un vocal ha de romandre fins que s'hagi fet aquest lliurament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent