Catalunya

Publiquen les notes de la Selectivitat 2024: consulta-les aquí

La Conselleria de Recerca i Universitats ha publicat les notes aquest dimarts 18 de juny, si bé, en principi, s'havien de publicar el dimecres

Consulta aquí les notes de la selectivitat 2024

Imatge d'arxiu de les proves de Selectivitat.

Imatge d'arxiu de les proves de Selectivitat. / Jordi Callol

Empordà

Empordà

Els resultats dels exàmens de la selectivitat 2024 a Catalunya ja es poden consultar. Uns resultats que determinaran a quin grau universitari poden accedir. La Conselleria de Recerca i Universitats ha publicat les notes aquest dimarts 18 de juny, si bé, en principi, s'havien de publicar el dimecres. Aquestes qualificacions permetran a l'estudiant saber el resultat que li queda de cada examen de les PAU. En la mateixa web l'alumne pot descarregar-se un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dona la mateixa validesa que un original. Consulta aquí les notes de la selectivitat 2024

ALTRES DATES

Sol·licitud de revisió dels exàmens de selectivitat

Del dimecres 19 de juny al divendres 21 de juny de 2024, aquest últim dia fins a les 14.00 hores.

Una vegada publicats els resultats de la PAU, si l'alumne no està d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pot sol·licitar una revisió d'aquells exàmens en els quals es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció. Les sol·licituds es realitzen en el portal d'accés a la universitat en els terminis esmentats.

L'alumne podrà sol·licitar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si sol·licita verificació d'una matèria, no es pot demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que pot demanar-se verificació d'una matèria i una nova correcció d'una altra diferent.

A tenir en compte si s'opta per la via de la verificació

 • Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors d'aspectes formals i ni fallades en el càlcul de la qualificació final amb l'objectiu d'esmenar possibles errors materials.
 • La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial. I aquesta nova qualificació serà la definitiva.
 • El termini de presentació de la verificació serà de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.
 • Si es realitza una verificació no es pot sol·licitar una nova correcció del mateix examen.
 • Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós Administratiu.

Normativa si s'opta per la via de la correcció

 • L'objectiu de la nova correcció és esmenar possibles fallades en l'avaluació de continguts.
 • Els professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van realitzar la primera correcció.
 • La qualificació de l'examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si hi hagués una diferència de dos o més punts entre aquestes, s'efectuarà d'ofici una tercera correcció, realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
 • Abans d'efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial.
 • La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial.
 • El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció serà de 3 dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.
 • Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós Administratiu.

Resultats de la revisió dels exàmens de la selectivitat

 • Dimarts 2 de juliol de 2024

Sol·licitud per a veure els exàmens de la selectivitat

Del dimarts 2 al divendres 5 de juliol de 2024 (només si has demanat prèviament la revisió). L'alumnat que hagi sol·licitat revisió de qualificacions podrà veure els exàmens una vegada finalitzat tot el procés de revisió. La normativa és la següent:

 • El dia de la visualització, les persones interessades hauran d'identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport per poder veure els exàmens.
 • Únicament es consideren persones interessades a l'alumnat que ha realitzat els exàmens; no s'admetrà a cap altra persona en el procediment. El temps màxim per a veure els exàmens serà de 15 minuts.
 • En cap cas el/els corrector/s seran presents quan es realitzi la visualització.
 • Del procediment de visualització dels exàmens no podrà derivar-se, en cap cas, modificació de la qualificació atorgada.
 • No es podrà escriure res en els exàmens, ni prendre fotografies o realitzar qualsevol classe de còpia. No es poden realitzar trucades mentre duri la vista.
 • L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors donarà per finalitzada la visualització dels exàmens.

Places i notes de tall

A partir d'aquí, la primera assignació de places en la universitat es publicarà, el 10 de juliol, moment en el qual l'estudiant sabrà si ha aconseguit entrar en el grau triat. Aquest dia es coneixeran també les notes de tall, les qualificacions mínimes per accedir a cadascun dels graus universitaris.

I per a qui suspengui o vulgui apujar nota, queda la convocatòria extraordinària de la selectivitat que serà els dies 4, 5 i 6 de setembre

Preinscripció universitària

En el següent enllaç es poden consultar els graus universitaris disponibles a Catalunya.

Pel que respecta a la preinscripció i matrícula en la universitat, el calendari previst és el següent.

 • Termini de preinscripció universitària: Del 4 al 28 de juny (totes dues dates incloses)
 • Publicació de la 1a assignació de places: 10 de juliol
 • Tràmit 'Assignació definitiva': De l'11 al 15 de juliol (totes dues dates incloses)
 • Matrícula de l'alumnat amb assignació en 1a preferència: Del 12 al 17 de juliol (totes dues dates incloses)
 • Publicació de reclamacions que entrin en 1a preferència i tràmit d''Assignació definitiva': 16 de juliol
 • Matrícula de reclamacions que entrin en 1a preferència i tràmit 'Assignació definitiva': 17 de juliol
 • Publicació de la 2a assignació de places: 22 de juliol
 • Tràmit 'Continuar en el procés d'assignació de places': Del 22 de juliol al 27 d'agost (tots dos inclosos)
 • Matrícula 2a assignació: Del 23 al 25 de juliol (tots dos inclosos)
 • Publicació 3a assignació de places: 4 de setembre
 • Matrícula 3a assignació: 5 i 6 de setembre
 • Publicació 4a assignació de places: 12 de setembre
 • Matrícula 4a assignació: 13 de setembre
 • Publicació 5a assignació de places: 18 de setembre
 • Matrícula 5a assignació: 19 de setembre
 • Publicació 6a assignació de places: 25 de setembre
 • Matrícula 6a assignació: 26 de setembre
 • Publicació 7a assignació de places: 1 d'octubre
 • Matrícula 7a assignació: 2 d'octubre
 • Publicació 8a assignació de places: 8 d'octubre
 • Matrícula 8a assignació: 9 d'octubre
 • Publicació 9a assignació de places: 15 d'octubre
 • Matrícula 9a assignació: 16 d'octubre
 • Publicació 10a assignació de places: 22 d'octubre
 • Matrícula 10a assignació: 23 d'octubre