L’alumnat gironí de quart d’ESO continua per sota de la mitjana catalana en la majoria de les competències bàsiques que el Departament d’Educació ha avaluat aquest curs. Els estudiants de la demarcació només superen per tres dècimes el global de Catalunya en matemàtiques que, a la vegada, és la que s’endú pitjor puntuació. De fet, també es tracta de la competència que ha patit una davallada de resultats més forta respecte a l’any passat, amb cinc dècimes menys.

Seguint la mateixa dinàmica, les proves de competències bàsiques que els alumnes de 4t d’ESO van afrontar el març mostren un descens general en el nivell acadèmic, segons els resultats que ha publicat el Consell Superior d’Avaluació de la Generalitat.

En el cas de la llengua catalana, els resultats han sigut de 73,3 punts, 2,3 menys que l’any passat. Seguidament, en llengua castellana la qualificació mitjana a Girona ha sigut de 73,5 punts, 5 menys que l’any passat. En l’àmbit matemàtic, el resultat és de 61,4 punts, 5,5 menys que el 2021 i, finalment, la competència cientificotecnològica és l’única que augmenta lleugerament respecte a l’any passat, passant de 62,7 a 63,1 punts. La mitjana de totes les competències ha sigut de 67,9 punts, mentre que l’any passat va ser de 70,7.

Aquesta ha sigut l’onzena edició de les proves de competències bàsiques i la nota mitjana de matemàtiques ha sigut la pitjor registrada en tots aquests anys. D’altra banda, la de llengua catalana ha obtingut el segon pitjor resultat després de la primera edició, el 2012, quan va ser de 72,3 punts.

Comparació de les notes del 2022 i 2021 tant a Girona com a Catalunya

La majoria, nivell mitjà-alt

Per a cada competència, s’estableixen uns criteris de grau d’assoliment, que van des del nivell alt, passant pel mitjà-alt, mitjà-baix i baix. En el cas de Girona, el percentatge més alt d’alumnes avaluats tenen un nivell mitjà-alt en totes les competències excepte la matemàtica, en què el nivell predominant és el mitjà-baix en un 29,6% de casos.

En el cas de Catalunya, els resultats de llengua catalana i castellana superen els 70 punts de mitjana (74,1 i 75,2 respectivament), mentre que la llengua anglesa en queda lleugerament per sota (68,4) i que les competències matemàtica (61,2) i cientificotecnològica (63,7) se situen força lluny. Els resultats de la competència matemàtica també són els pitjors des que van començar les proves, el 2012.

Tal com admet el Consell Superior d’Avaluació en l’anàlisi dels resultats, a Catalunya, en el cas de la llengua anglesa i de les matemàtiques, el percentatge d’alumnat situat en la franja més baixa s’ha anat incrementant en els darrers tres anys. Consideren que els efectes provocats per la pandèmia de la covid-19 són un dels motius d’aquesta dada negativa, però «caldrà analitzar amb més detall aquests resultats per trobar les causes que permetin revertir aquesta situació».