Un total de 3.661 estudiants de les comarques gironines s’han matriculat a la prova d’accés a la universitat (PAU), que es duran a terme entre els dies 14 i 16 de juny. En la convocatòria de l’any passat, la xifra va ser lleugerament inferior, amb 3.634 alumnes inscrits. En total, a Catalunya s’hi han matriculat 40.557 estudiants, en l’any en què la prova recupera el format previ a la pandèmia.

En l’àmbit acadèmic, es mantenen les adaptacions adoptades en la convocatòria de 2020 que flexibilitzen l’optativitat en la tria de les preguntes per part de l’alumnat. Del total de matriculats al territori català, 32.172 són estudiants amb matrícula ordinària; 4.612 de matrícula lliure; i 3.773 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens; i la fase específica, voluntària i que serveix per a pujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat (Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials). Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.

207 tribunals

Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 207 tribunals, gairebé tots en campus universitaris de la Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili, així com en alguns centres de secundària on habitualment s’han fet PAU d’altres anys.

Els resultats de la prova d’accés a la universitat es podran consultar a partir del 29 de juny.