L'Ajuntament de Figueres convoca la 16a edició del Premi 8 de Març Maria Rosa Ymbert per sensibilitzar els i les alumnes del segon cicle d'ESO (3r i 4t) de la comarca sobre les desigualtats de gènere. El termini de presentació de treballs comença aquest dilluns 14 i finalitza el 21 de febrer.

La temàtica general dels treballs presentats és les desigualtats de gènere que es pot representar a través de dues categories: la plàstica o la literària. Respecte a la primera, la tasca entregada pot ser un dibuix, una pintura, un collage o una fotografia. La creativitat, l'originalitat, la idea i l'autoria, a més de la tècnica i l'execució són alguns dels ítems que es valoraran.

D'altra banda, en la categoria literària, el que es demana és un relat breu de 250 paraules com a màxim, en català o castellà, a Arial 12. Els aspectes més valorats seran la correcció gramatical i l'ortogràfica, entre d'altres.

Presentar-se al premi

Els requisits per poder optar al premi són la presentació de la sol·licitud amb les bases següents:

  • Un sobre tancat amb les dades de l'autor/a (nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, centre on s'està matriculat/da)
  • Per la categoria de plàstica: l'obra original, exclusiva i anònima (o pseudònim), i també una còpia en una memòria USB en format JPG.
  • Per la categoria literària: el relat breu anònim (o pseudònim) i també una còpia en una memòria USB en format PDF.