La Salle Figueres té un Projecte Educatiu dels 3 als 16 anys, que engloba tota l’escolarització obligatòria amb la possibilitat de continuar els estudis postobligatoris en la mateixa institució.

Al llarg de tots aquests anys, en el «dia a dia» de cadascuna de les tres etapes educatives, tots els nens i nenes i els adolescents tenen l’oportunitat de gaudir d’un munt d’activitats de caràcter educatiu més enllà de les activitats pròpiament curriculars dins l’horari d’obertura de l’escola: des de tres quarts de vuit del matí, quan s’obren les portes, fins a dos quarts de set de la tarda, quan es tanca l’escola. Les famílies que necessiten conciliar la seva vida laboral saben que poden fer ús de l’acollida matinal, del servei de menjador i de les activitats extraescolars, les quals, a partir de les cinc de la tarda, combinen activitats esportives (vòlei, tennis, bàsquet, jocs motrius, patinatge) amb activitats artístiques (dansa, gimnàstica rítmica, teatre, coral) amb activitats acadèmiques (anglès, francès, suport educatiu, catequesi), i amb activitats creatives (cuina, escacs).

Les diferents etapes tenen les seves pròpies dinàmiques, horaris i espais diferenciats, diferents ritmes, serveis i extraescolars; d’aquesta manera, els nens i les nenes conviuen en el seu propi món escolar diferenciat de la resta.

Etapa d’Educació Infantil

L’activitat curricular en aquesta etapa té en compte els diferents ritmes maduratius dels nens i nenes. La iniciació a la lectoescriptura, l’aprenentatge de l’entorn matemàtic, l’anglès, la psicomotricitat i el moviment, l’adquisició d’hàbits i la socialització formen part del nucli central d’uns aprenentatges que s’assoleixen bàsicament amb una metodologia manipulativa, experiencial, basada en el joc, el moviment, en el fet d’aprendre amb i dels altres i atenent sempre al benestar emocional de cada nen/a i a la seva diversitat.

L’etapa infantil permet combinar els aprenentatges bàsics propis de l’etapa amb la robòtica, els idiomes, les extraescolars i la socialització, respectant els ritmes de cada nen/a i afavorint la conciliació familiar.

Etapa d’Educació Primària

A l’etapa de Primària és on es consoliden els aprenentatges més importants. És una etapa llarga, de grans descobriments. A més, els alumnes de Primària poden gaudir, també, d’un conjunt d’experiències al marge de les pròpiament curriculars. El contacte progressiu amb el món de la tecnologia i la robòtica tenen una presència setmanal que s’incrementa amb l’edat dels nens i nenes i els porta a crear, compartir, dissenyar, programar i a ser competents i responsables en l’àmbit digital.

La lectura esdevé un dels aprenentatges cabdals. Per això, al marge dels espais propis a cada matèria, els alumnes poden gaudir de la lectura a les hores d’esbarjo, a la biblioteca escolar, en el moment de menjador o al final de la tarda a partir d’activitats que fomenten els bons hàbits lectors.

En cada etapa, els alumnes de La Salle reben l'educació que pertoca per a l'edat Emporda.info

Etapa de Secundària

Els adolescents de La Salle es veuen implicats en múltiples projectes a banda del currículum. Els nois i noies poden formar part de l’escamot de lectura i que és trobar-se setmanalment per fruir de la lectura i conèixer autors; poder participar en múltiples projectes de servei a la comunitat (voluntariat dins i fora de l’escola); poden cursar el batxillerat dual virtual dins el projecte d’Acadèmica; se’ls ofereix treballar l’oratòria i el debat per participar en concursos nacionals; participar en projectes d’emprenedoria; participar en intercanvis lingüístics amb altres escoles estrangeres, participar de l’organització escolar...

El treball en equip és una eina fonamental en l'evolució educativa Emporda.info

A més a més, aposten per l’ús de les tecnologies per preparar els alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

A l’adolescència, el que cal és estar implicats en projectes motivadors al costat de l’estudi de les matèries. Per aquesta raó, els alumnes poden gaudir de diferents projectes creatius que combinen els idiomes, els intercanvis amb escoles de fora del país, el voluntariat, la tecnologia i l’emprenedoria.

Escola multilingüe

La Salle Figueres és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el francès a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

Els alumnes aprenen a desenvolupar-se en diferents idiomes Emporda.info

Treball en equip

Els alumnes de les tres etapes educatives tenen un espai per treballar en Projectes Cooperatius. Aquesta metodologia de treball en equip ja forma part del dia a dia de les seves aules d’infantil, primària i secundària. Preparen els alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.

A la vegada aprenen diferents dinàmiques de treball en equip que els preparen per a dues coses molt importants per a la vida: tothom és important i tothom aporta, ja que junts s’obtenen millors resultats.

L’escola La Salle Figueres aposta per un projecte en el qual els alumnes estiguin preparats acadèmicament, però també amb uns valors personals sòlids i amb unes habilitats socials que els ajuden a transitar per la vida amb èxit.