Un estudi elaborat per Revolta Escolar, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona revela que set de cada deu famílies creuen que l'entorn de les seves escoles no és prou segur pels infants. El document – en el que han participat 83 AFAs i més de 4.500 famílies de 180 escoles diferents – també posa de relleu que més de la meitat d'associacions enquestades consideren que hi ha problemes en els accessos dels centres a causa de factors com les aglomeracions, la manca d'aparcaments de bicicletes o d'elements protectors del trànsit. D'altra banda, l'estudi també assenyala la problemàtica de la contaminació acústica, degut a l'elevat soroll al voltant dels equipaments educatius.