L’Ajuntament de Figueres ha impulsat el programa Aula Mentor, que permet ampliar l’oferta de formació oberta a majors de 18 anys. L’alcaldessa, Agnès Lladó, i la secretària general de Formació Professional del Ministeri d’Educació, Clara Sanz López, han firmat un conveni de col·laboració segons el qual l’Ajuntament posa a disposició un espai del Convent dels Caputxins amb equipament tecnològic al servei de la realització dels cursos.

L’acord també estableix que l’Ajuntament ha de designar un responsable de l’Aula Mentor, que ha de garantir la funcionalitat de l’aula, l’assistència tutorial telemàtica i l’orientació i la informació enfocades a l’alumnat.

Per la seva banda, el Ministeri d’Educació, que finança la iniciativa, facilita l’accés dels ciutadans matriculats en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Figueres als cursos de l’Aula Mentor, proporcionant-los els comptes d’accés i els recursos en línia. Aquests cursos online estan destinats a totes aquelles persones que tinguin interès per ampliar la seva formació o que vulguin reciclar els seus coneixements. L’oferta de temàtiques que es proposen a l’Aula Mentor és àmplia. A més, l’alumne pot planificar el seu itinerari formatiu, a més de determinar el seu ritme de treball i l’horari que millor s’adapta a les seves necessitats. Tots els cursos estan homologats i certificats pel Ministeri d’Educació.