Aquest setembre s’inicia, a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, un nou Pla de transició al treball (PTT) com a modalitat de Pla de formació i inserció (PFI), amb el perfil professional d’auxiliar de vivers i jardins. Aquest PFI-PTT es realitza aquest curs escolar i se suma a l’actual oferta del PFI d’auxiliar de vendes i atenció al públic, que es va iniciar fa dos cursos escolars. Gràcies a la bona experiència del primer PTT al municipi i a la consciència que, encara, hi ha necessitat de poder atendre més joves en la situació requerida, així com a la conveniència de poder oferir una altra opció diferent de l’actual, que pugui donar sortida a un altre perfil d’alumnes i pugui resultar atraient per un altre sector de joves, l’Ajuntament s’ha plantejat el fet de voler iniciar un altre PTT.

«Aquesta nova formació és molt interessant i adient pel nostre municipi, perquè permet donar resposta a un sector de joves diferent de l’altre, però, també, perquè creiem que és un perfil professional amb possibilitats formatives i laborals molt notòries a la nostra població i comarca», afirma la regidora d’Educació, Anna Massot.

Massot considera, també, molt important i necessari poder ampliar l’oferta d’aquest tipus de recurs que permet donar oportunitat formativa i laboral a joves majors de 16 anys que han deixat l’institut sense obtenir el graduat d’ESO, que no poden continuar al sistema educatiu i que no disposen de formació suficient per a incorporar-se al món laboral. «Aquestes formacions pretenen motivar-los per continuar formant-se, facilitar unes pràctiques a l’alumnat que participi en el programa, a la vegada que ha de suposar una oportunitat laboral al municipi».

Aquest curs, a més de tenir dues escoles de primària, un institut-escola i un institut amb ESO, batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment de Vaixells, Castelló també disposa d’una llar d’infants municipal, una escola municipal de música, una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) i dues modalitats de Pla de transició al treball (PTT): un especialitzat en auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i el nou, de l’especialitat en auxiliar de vivers i jardins.

Un altre punt que prendrà més força aquest curs escolar serà el Pla Educatiu d’Entorn, que arrencarà altra vegada com a punt de referència de la majoria d’actuacions adreçades a infants i joves que es gestionen des del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament. El curs anterior aquest pla es va haver de repensar i adaptar a la nova situació i es van desenvolupar algunes de les activitats seguint les indicacions del moment, però aquest curs es reactivaran activitats tan emblemàtiques d’aquest pla com el Consell d’Infants i Adolescents municipal, el Conte per Relleus, els patis escolars oberts o el servei comunitari de secundària. També, dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn, s’iniciaran projectes nous, com la Vela escolar a les tres escoles del municipi o el projecte Esport Global, i es repetirà l’experiència de dansa contemporània a secundària amb el projecte Agitar’t que es va iniciar el curs passat.

Es pretén fomentar, també, l’organització d’activitats extraescolars i això inclou les classes presencials també a l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont. També es preveuen canvis en relació amb els serveis socioeducatius municipals de tarda que inclouen una varietat important de recursos d’acompanyament.

El curs s'inicia de manera presencial a Castelló

Més de 1.800 infants i joves han començat, aquest dilluns, el curs escolar en els diferents centres educatius de Castelló d’Empúries, entre alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i els Plans de transició al treball. Aquest curs s’inicia encara en context de pandèmia, però s’assegura un inici de curs amb totes les escoles obertes i de manera presencial al 100% a totes les etapes educatives.