Aprendre no es basa, només, a emmagatzemar coneixements, sinó també en prendre consciència de la forma d’adquirir-los i comprendre’ls. El Nou Context d’Aprenentatge, NCA, és el nou projecte educatiu que La Salle Figueres implanta a partir d’aquest curs des de P-3 fins a 3r d’EPO. Mercè Llansana, cap d’estudis d’Educació Infantil de La Salle Figueres, explica que el nou curs es presenta amb moltes novetats al centre. Estrenen aquest nou projecte, un nou concepte d’escola, amb espais renovats, nous materials, més serveis i millores en les instal·lacions, sobretot a infantil, on s’han remodelat completament les aules.

Com es presenta aquest nou curs a La Salle?

Cada inici de curs és un nou repte. En primer lloc, perquè comencen alumnes nous a P3; però també perquè els nens i nenes han crescut durant l’estiu i els redescobrim de nou. Així doncs, cada curs és una nova aventura i sempre l’entomem amb molta il·lusió. Si una cosa defineix l’etapa d’infantil és que són nens molt agraïts, que estan motivats per aprendre, s’engresquen amb totes les activitats, i aquesta il·lusió i espontaneïtat te la transmeten.

I estreneu nou projecte. En què consisteix?

És el gran repte d’aquest curs 21-22. El nou projecte es diu NCA: Nou Context d’Aprenentatge. Aquest projecte suposa un pas endavant en la manera d’aprendre i d’ensenyar, una renovació pedagògica basada en els programes de La Salle Catalunya i, evidentment, amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat. En aquest nou projecte, l’eix central és l’alumne, l’infant és el protagonista del seu aprenentatge. A grans trets, a partir d’un repte, amb descobriments, passant per totes les àrees de coneixement... es motiva l’alumne per despertar els seus interessos.

Com comença la jornada a l’escola un infant d’Educació Infantil?

Des del moment en què el nen o nena entra per la porta ja comencem amb l’acollida, que és un dels moments didàctics importants. Ens saludem, planifiquem el dia, creem expectatives per treballar la motivació. Les emocions són importants des del primer moment que s’arriba a l’escola i durant tot el procés d’aprenentatge, es tenen molt en compte.

Com serà un cop ja a l’aula?

Començarem amb una assemblea. Serà un punt de trobada per treballar la cohesió de grup, i l’organització prèvia al treball dels entorns, que n’hi ha de dos tipus. L’entorn de nivell és dins del grup classe, i ens referim a les matèries: quan parlem de l’entorn de raonament lògic treballarem les matemàtiques, a l’entorn de comunicació i llenguatge, estem treballant la lectoescriptura i traç... També treballem l’entorn de desenvolupament psicomotor, el de treball de les emocions o el d’identitat cultural, que consisteix a conèixer l’entorn on viuen, festes populars, etc.

I l’altre tipus d’entorn?

Són els entorns internivells en els que quan la pandèmia ho permeti, els alumnes de l’etapa treballaran junts en alguns moments. En aquests entorns es proposen una sèrie d’ambients, en els quals l’infant desenvolupa moltes aptituds i pot escollir segons els seus interessos. Aprendran els uns dels altres. També treballarem per projectes motivadors. Per exemple, un projecte pot començar a partir d’un moment motivador: una caixa que apareix al mig de l’aula en la qual trobem un missatge que envia un investigador. I aquí comença el projecte, que tindrà un fil motivador. La preparació i ambientació del projecte tindrà molta importància, perquè són precisament els detalls, com una caixa o unes petjades, el que cridaran l’atenció dels nens i es faran preguntes. El tancament també serà significatiu.

Per acabar el dia es farà algun tancament?

I tant! El tancament torna a ser un punt de trobada de tots, es tornarà a donar veu al grup perquè expressin el que han viscut, el que han après, què els ha agradat més... per tornar l’endemà a viure un dia a l’escola.

«Les noves aules són espais molt òptims, acollidors i que busquen potenciar l’aprenentatge»

Abans comentava que l’infant serà el protagonista del seu propi aprenentatge. Per tant, el rol de l’alumne i el mestre canvia.

Els infants guanyen molt terreny pel que fa al protagonisme. El docent passa a tenir un rol d’acompanyament, per potenciar i despertar la curiositat perquè els infants vagin evolucionant en el seu aprenentatge. Els infants guanyaran en autonomia, en aprendre a decidir i quan tinguin clara la dinàmica es podran espavilar i dir «ara em toca fer això perquè allò ja ho he fet». És un canvi metodològic molt important. Els últims anys ja hem fet molts canvis, i ara fem un pas més perquè l’aprenentatge sigui més manipulatiu i vivencial. L’equip de mestres de La Salle Figueres dediquem molts temps a formar-nos i a la reflexió pedagògica. 

La Salle Figueres ha renovat les aules d'Educació Infantil LA SALLE FIGUERES

L’NCA segueix a primària, no?

Exacte! Ho estem implementant gradualment. Enguany comencem des de P3 fins a 3r d’EPO. El curs vinent ja farem tota la primària i fins a arribar a la secundària. Tindrà una estructura semblant a la d’educació infantil: hi ha l’acollida, hi ha el tancament i hi ha el projecte. A primària no es parla d’entorns, es treballa amb seminaris, tallers i projectes. Cal deixar clar que treballem el que ens demana el currículum del Departament, es continuarà treballant català, castellà, mates... però d’una manera diferent. 

Quins materials fareu servir per al Nou Context d’Aprenentatge?

Són materials propis de La Salle, confeccionats per l’equip pedagògic institucional. L’NCA té tot el material a punt, tant el material individual com el material col·lectiu d’aula per compartir. Tenim una sèrie de materials concrets per cada entorn i projecte.

Els alumnes d'Educació Infantil han trobat nous materials a l'aula amb l'inici del nou curs JORDI CALLOL

Tot això acompanyat de les noves instal·lacions d’educació infantil.

Exacte! Estem molt il·lusionats. És un espai molt òptim per aprendre i molt acollidor. Les aules noves d’infantil són espais oberts amb molta llum, on els nens i les nenes podran moure’s lliurement. És un espai amb elements molt naturals, de fusta. L’objectiu és que els infants es sentin acollits, a gust i així, potenciar el seu aprenentatge. Són aules molt espaioses, espais polivalents que permeten que els alumnes interactuïn amb altres classes.