Les escoles i els instituts han aconseguit un consens històric a Figueres segons el qual els dies de lliure disposició seran els mateixos per a tots els centres a partir del curs vinent. Fins ara, cada consell escolar de centre marcava al calendari cadascun d’aquests dies no lectius seguint un criteri propi. Com ha explicat el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí, fins ara, famílies amb més d’un fill amb el petit a l’escola i el gran a l’institut, per posar un exemple il·lustratiu, es trobaven que mentre que un anava a classe l’altre tenia festa, perquè un centre gaudia dels dies de lliure disposició en unes dates i l’altre, en dies diferents.

Això no passarà a partir del nou curs 2021-2022, ja que l’acord per a anar tots a una va quedar aprovat al darrer Consell Escolar Municipal de Figueres. Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials. Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas, cal l’acord previ del consell escolar de centre. Normalment, aquests dies que no hi ha activitat lectiva es fan coincidir amb les festes locals.

Pel que fa al nou curs, precisament, el 13 de setembre s’obriran les aules d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius. Del 23 de desembre del 2021 al 7 de gener del 2022, hi haurà vacances de Nadal; mentre que de l’11 d’abril al 18 d’abril del 2022 és el període de vacances de Setmana Santa. El curs finalitzarà el 22 de juny de l’any que ve.