Un grup d'alumnes del Centre Escolar Empordà de Roses ha estat seleccionat pel repte Emprèn Challenge del programa EduCaixa que realitzen en el Projecte Empresa programat a 4t ESO. Aquests reptes s'emmarquen dins el KitCaixa Joves Emprenedors, una innovadora proposta educativa que l'Obra Social 'la Caixa', a través d'EduCaixa, posa a disposició de les escoles amb l'objectiu de despertar una actitud emprenedora en els alumnes i promoure les aptituds necessàries per aconseguir-ho.

Els joves aprenen a ser flexibles, innovadors, creatius, capaços d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo. EduCaixa Challenge vol contribuir a una educació de qualitat a partir de reptes en els quals alumnat i professorat desenvolupen aprenentatges significatius, milloren les seves competències i s'aproximen a contextos professionals reals.

D'aquesta manera, s'aconsegueix saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient. Aquesta proposta treballa amb una metodologia participativa i cooperativa, basada en l'aprenentatge en projectes, per a fomentar l'autonomia i el creixement en l'àmbit personal i acadèmic de l'alumnat.

Els participants han de dissenyar un projecte d'un producte, servei o campanya emmarcat en un Objectiu de Desenvolupament Sostenible i tenint en compte també la nova realitat que està generant la Covid-19.

El grup seleccionat està format pels alumnes: Carlos Artigas Puente, Emma González Barceló, Gerard Herruzo Costa i Nastia Ramos Galkina de 4t d'ESO, ja que el duen a terme dins el projecte de recerca d'aquest curs.

El Projecte l'han anomenat WJS (women job searcher) i es tracta d'una iniciativa per lluitar contra la bretxa salarial femenina. Consisteix en el disseny d'una aplicació per a dispositius mòbils que facilita a les dones, dins de l'edat laboral, trobar una feina segura, ben remunerada i justa, amb un sistema de fàcil ús i accés. Sobretot pretén que totes les ofertes de feina siguin segures, ja que hauran passat un estudi previ. Un altre objectiu de WJS és facilitar a les empreses trobar treballadores d'acord amb el seu perfil d'interès. Per tant, aquesta aplicació va dirigida tant a dones com a empreses. S'asseguren que la feina és equiparada entre homes i dones. Es busca que les dones tinguin les mateixes oportunitats laborals que els homes. Aquest últim any, amb la Covid-19, el paper de la dona, en molts casos, ha tingut més càrrega. La WJS també disposa d'un fòrum on les dones poden parlar entre elles, recomanar empreses, comentar en quines empreses s'està erradicant el sostre de vidre, és a dir, empreses on les dones poden optar a càrrecs més alts.

Aquests 25 equips seleccionats participen en el Campus Virtual EduCaixa Challenge del 4 al 6 de maig on s'ajuda els equips a evolucionar i millorar les seves anàlisis i projectes amb el suport dels EduCoaches. D'aquests 25, se'n seleccionaran 5 per participar en una Bootcamp a Mallorca, durant el mes de juliol; el Challenge Day, a Barcelona, el 30 de setembre, i entre novembre i abril del curs vinent, l'EduCaixa Next: proposta per fer créixer els projectes.

A l'EduCaixa Challenge 2021, hi participa alumnat de centres educatius d'Espanya, Portugal i Colòmbia.