16 de febrer de 2021
16.02.2021
L'Empordà
Figueres

L'atenció personalitzada, un dels pilars de La Salle Figueres

S'organitza amb projectes d'atenció a la diversitat, plans individualitzats, suport a l'aula i la comissió d'atenció amb els serveis externs

15.02.2021 | 19:24
L'alumnat de La Salle rep una atenció personalitzada

Vivim en un context social on la diversitat és una realitat molt palpable dins de les aules. L'equip docent del col·legi La Salle de Figueres ens aporta la seva experiència d'aquesta realitat consolidada. «La diversitat ja no es concep com tenir dins de l'aula alumnes amb necessitats educatives especials, sinó que l'entenem com la convivència dins d'un mateix grup de diferents cultures, situacions socials, models familiars, vivències personals, estils d'aprenentatge, patrons emocionals i de conducta i estils de socialització. Les quals poden interferir en la disponibilitat de l'alumne cap als aprenentatges, i ens porta a mirar-lo com a individu únic, el qual necessita una atenció concreta on es respecta aquesta individualitat», expliquen.

Per atendre aquesta realitat, La Salle treballa «a través de projectes d'atenció a la diversitat, dels plans individualitzats, del suport a l'aula i de les coordinacions de la comissió d'atenció a la diversitat amb els serveis externs com ho són l'equip assessorament psicopedagògic (EAP), centre de desenvolupament en atenció precoç, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, centres privats externs i serveis socials».

La comissió d'atenció a la diversitat està formada per diferents professionals especialitzats com la coordinadora pedagògica, la mestra d'educació especial, la referent de l'EAP, els diferents caps d'estudis de les etapes, la vetlladora, el personal de suport i el director.

La clau per assolir aquesta atenció individualitzada «és la relació entre tutor/a i alumne/a. El tutor/a és el referent que observa i interacciona amb l'alumne de forma més pròxima, rep molta informació sobre la seva situació personal, més enllà dels resultats acadèmics, observa les capacitats i dificultats, així com, la situació familiar».

«És el tutor/a –afegeixen– qui a través d'aquest vincle amb l'alumne i la seva família, informa la comissió d'atenció a la diversitat quan detecta que hi ha unes necessitats que caldria cobrir de forma més especialitzada. La comissió estudia el cas, el treballa amb la família, fa les derivacions pertinents i elabora unes mesures especials per a l'alumne, per tal de facilitar els seus aprenentatges i benestar emocional».

Feina constant

Per a la detecció i gestió dels trastorns d'aprenentatge, La Salle destaca que «és molt important la tasca d'observació dels docents i tutors. Però també comptem amb una prova psicotècnica interna que cada dos anys ens dona un perfil de capacitats, personalitat i adaptació de cada alumne».

Un cop aquesta informació arriba a la comissió, se sol convocar la família per a engegar un pla d'actuació comuna. L'alumne es valora i obté un diagnòstic, el qual se certifica per ensenyament i, de forma automàtica, passa a tenir un conjunt de mesures que es recullen en el pla individualitzat. Torna a ser el tutor, conjuntament amb la coordinadora pedagògica, qui supervisa aquests plans per garantir la continuïtat i efectivitat.

Per al suport educatiu, es combina l'actuació dins i fora de les aules. «Es prioritza que els alumnes treballin el màxim d'hores amb el seu grup classe de referència; a vegades el professor de suport entra a l'aula i l'ajuda a realitzar les tasques, a vegades treballada amb un material específic... i quan es requereix una atenció intensiva personalitzada, el suport es fa fora de l'aula amb un grup reduït».

Projecte Cap de Creus

La Salle treballa des de fa temps amb el projecte Cap de Creus, dissenyat per als alumnes amb altes capacitats. L'escola considera que és «molt important enriquir i ampliar el currículum d'aquells alumnes que tenen unes capacitats més desenvolupades, així com, estimular la seva creativitat, les intel·ligències múltiples i desenvolupar un pensament crític i divergent. El projecte és realitzat per la coordinadora pedagògica, una mestra pedagoga i la professora d'art».

Això porta a destacar el paper d'escola inclusiva del centre figuerenc. «Som un centre preparat per atendre la diversitat dels alumnes en els àmbits acadèmics, socials i adaptatius. Una escola integradora on ens esforcem perquè cada alumne entri en contacte amb la seva capacitat, on senti que les seves necessitats són cobertes, on hi ha una escolta i mirada individual, on la diferència és entesa com a normalitat dins de l'aula. Eduquem en diversitat perquè creiem fermament que és el mirall real de la societat».

En tot aquest projecte, les famílies juguen un paper fonamental. «És imprescindible per assegurar l'èxit educatiu i personal de l'alumne, la relació fluida i propera entre l'escola i les famílies. Tenen accés constant als tutors, així com també tenen a la seva disposició l'atenció de la coordinadora pedagògica, de l'equip d'assessorament pedagògic del Departament i de l'equip directiu».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook