A Optipunt tenen cura de la visió dels més petits. L'optometria pediàtrica ocupa un lloc rellevant en els seus serveis, des de fa temps. L'examen visual en nens és essencial per assegurar l'èxit en l'etapa d'aprenentatge. La bona coordinació binocular i el bon processament de la informació visual eviten problemes com tenir baixa velocitat i comprensió lectora, inversions en articles com «la / al», dificultat en la separació de mots o entre paraules, haver de resseguir amb el dit per no perdre línia de lectura o canviar i ometre paraules, a més de confondre lletres i números: «p / q», «d / b», «7 / F» o «2 / S».

Optipunt tracta amb total professionalitat tots aquests temes, tal com explica el seu director, el doctor en Optometria Ahmad Zaben: «En el nostre gabinet oferim, a cada pacient, una solució personalitzada. De vegades, amb l'ús de les ulleres, el pacient ja pot gaudir d'una bona visió, però molts cops es necessita una altra classe d'ajuda per poder treure el màxim rendiment del sistema visual».

Aquest ajut s'ofereix mitjançant un programa de teràpia visual que es basa en exercicis que treballen sobre l'acomodació (enfocament), la convergència (moviment dels eixos visuals per veure els objectes de prop) i treball sobre l'ambliopia (ull gandul) per tal que l'ull de menor visió abasti la màxima agudesa visual possible.

«Tot això ho treballem de forma divertida perquè no suposi una tasca de més per als nens. Disposem de videojocs, ulleres anaglífiques que permeten que cada ull tingui visió per separat, exercitant així la visió de tots dos, material per treballar l'antisupressió, jocs de precisió, jocs de velocitat en els moviments oculars, jocs en visió 3D i molta més diversitat» afegeix el doctor Zaben. Les sessions de teràpia solen durar aproximadament 45 minuts i es realitzen un cop a la setmana en el gabinet d'Optipunt, mentre que les sessions a casa poden durar entre 10 a 15 minuts.

Seguiment constant

En la consulta, l'optometrista avalua l'evolució del pacient setmana rere setmana i, seguint els resultats obtinguts cada setmana, haurà de fer a casa els exercicis que l'optometrista consideri necessaris.

El nombre de sessions en el gabinet varia aproximadament entre 7 i 12, depenent del problema a tractar i és l'optometrista qui decideix quan el sistema visual està a punt per treure el màxim rendiment. «La majoria dels nostres pacients que acudeixen a consulta de teràpia visual -diu Ahmad Zaben- estan molt satisfets amb els resultats en aconseguir bona agudesa visual, integració de dreta i esquerra, bona percepció visual, control dels moviments oculars i de fixació a més de coordinació binocular i lateralitat ben organitzada».

Pioners en oferir atenció optomètrica per internet

Optipunt ja és un dels primers centres de salut d'optometria que ofereix atenció sanitària optomètrica i salut ocular suportada a internet. «Ja vam ser els primers a oferir telemedicina i, donada la situació actual causada per la pandèmia, oferim com a complement la Teràpia Visual a Casa, que ens permet com a professionals prescriure un programa individualitzat d'exercicis a cada nen, perquè els faci en el seu domicili des de qualsevol dispositiu digital», explica el doctor Ahmad Zaben.

El responsable dels centres Optipunt afegeix que «aquest servei ens permet un control total sobre la teràpia a casa. Podem assignar a cada pacient unes claus perquè accedeixi a la pàgina web de teràpia visual i programar els exercicis per a una setmana. A més, podem veure els resultats dels exercicis en temps real des del seu propi ordinador i modificar el programa de teràpia per al pacient en qualsevol moment, a distància, per a adequar-lo a les seves necessitats».

A Optipunt utilitzen només les millors alternatives tecnològiques per tenir cura de la vostra salut visual, és per això que ara els seus pacients poden accedir a la teràpia visual mitjançant aquesta plataforma per a consultes mèdiques en línia.

OPTIPUNT

Adreça: carrer Concepció, 11

Telèfon: 972 506 386

Web: www.optipunt.com