El suplement educatiu del Setmanari de l'Alt Empordà Diàlegs d'Educació ha estrenat una nova secció, El Racó Lila, per treballar els temes de coeducació, entesa com una acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l'alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d'oportunitats. La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes. La coeducació proporciona a l'alumnat, al professorat i a tota la comunitat educativa estratègies que poden modificar les relacions de poder, d'abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Una bona acció coeducadora tant en l'àmbit de centre, com d'aula i entorn, és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBI-fòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives. L'escola mai ha restat al marge d'aquesta realitat.

Aquest 6 de febrer s'ha commemorat el Dia internacional de la tolerància zero amb la mutilació genital femenina (MGF). L'Organització Mundial de la Salut va establir aquesta data per ajudar a erradicar aquesta pràctica que afecta els drets humans de les dones i les nenes. L'MGF comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.

Segons les Nacions Unides, hi ha almenys 200 milions de nenes i dones arreu del món que han patit aquesta pràctica. A Catalunya, des de fa dues dècades, s'ha fet un esforç important en l'abordatge de la MGF, que ha implicat tant la societat civil com les diferents administracions presents al territori. Aquest treball va permetre l'elaboració del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina.

Els centres educatius tenim un paper important perquè les nenes i les noies coneguin els seus drets, els exerceixin, se sentin interpel·lades a expressar els seus desitjos. A més, amb la mirada a la realitat de les nenes i les noies i el vincle de confiança entre docents i alumnat, podem contribuir a detectar casos en què pugui ser imminent la pràctica de l'ablació i evitar aquesta pràctica que vulnera un dret fonamental.

Recurs pedagògic

El llibre "El fruit del baobab" (Edicions 62) de Maite Carranza i Gil-Dolz de Castellar presenta una història de relació entre dones, una metgessa catalana, una jove gambiana i la seva filla, bona estudiant i disposada a trencar tabús. És una història marcada per l'existència de la pràctica de l'ablació, dos mons, dues cultures, tres vides plenes de dilemes.