Fisersa cerca un Tècnic en Tecnologies de la Informació i Comunicació

FUNCIONS:

 • Atendre la resolució d’incidències informàtiques als usuaris/es.
 • Resoldre incidències de programari i maquinari.
 • Posada a punt i instal·lació de l’equipament informàtic nou o reutilitzat.
 • Gestionar i administrar les xarxes de tota la infraestructura informàtica de la organització.
 • Resoldre les incidències de les comunicacions, sistema d’alarma, vídeo-vigilància i altres.
 • Mantenir els sistemes d'informació.
 • Elaborar i mantenir actualitzats procediments dels diversos serveis prestats a l’àrea TIC
 • Realitzar i mantenir actualitzat l’inventari de material tecnològic
 • Desenvolupar un pla de formació interna anual (àmbit informàtic), planificar i impartir les formacions/capacitacions de suport al personal .
 • Elaborar mini dossiers de suport als usuaris/es del hardware i software emprat a l’empresa.
 • Digitalitzar i actualitzar documentació emprada a l’empresa a formats més dinàmics i àgils.
 • Cercar proveïdors de hardware i noves solucions per escurçar processos i guanyar eficiència en la prestació dels serveis.
 • Gestionar i mantenir l'estoc de consumibles.
 • Qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):

 •  Formació acadèmica: CFGS/FP2 família professional informàtica i comunicacions.
 • Coneixements tècnics dins el secor de la informàtica i les comunicacions.
 • Experiència demostrable mínima de 2 anys en gestió i administració de sistemes, resolució d’incidències informàtiques i realització de manteniment correctiu i preventiu.
 • Orientació al servei i a l’assoliment, iniciativa i autonomia, dinamisme i energia, resolució de problemes, responsabilitat, visió digital i habilitats comunicatives.
 • Carnet de conduir B.
 • Català nivell C.

S’OFEREIX:

 • Contracte indefinit amb 6 mesos de període de prova.
 • Sou segons conveni GR3 NIV2

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 03/09/2023).

Per més informació: www.fisersa.es (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA www.seu-e.cat/web/fisersa