Fisersa cerca operaris/operàries de segona per xarxes

FUNCIONS:

 • Treballs operatius i de manteniment d’infraestructures:
 • Obertura de cales i rases, a mà i a màquina.
 • Reparació d’avaries de xarxa d’aigua, clavegueram i escomeses.
 • Manteniment d’elements de la xarxa (vàlvules, hidrants, ventoses...).
 • Paleteria i reposició d’obra civil (col·locació material d’obra).
 • Muntatge d’instal·lacions de xarxa, escomeses i accessoris d’aigua potable i clavegueram.
 • Instal·lació de comptadors.
 • Presa de dades pel control tècnic abastament.
 • Recerca de fuites.
 • Tasques de manteniment general, ordre i neteja.
 • Presa de mostres per a control paramètric de l’aigua.
 • Realitzar guàrdies periòdiques fora horari de treball.
 • Altres tasques dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible document acreditatiu):

 • CFGM (Xarxes i ETA, Edificació i Obra Civil, Instal·lacions elèctriques i automàtiques) o grau bàsic en Electricitat i electrònica o formació  equivalent (FP) o experiència superior a 5 anys d’operari/ària segons formació requerida (imprescindible Informe de vida laboral)
 • Carnet de conduir B.
 • Disponibilitat per treballar a torns de reserva (reten 24h).
 • Català nivell B.

ES VALORARÀ (imprescindible document acreditatiu):

 • Formació en prevenció de riscos laborals (50h-60h).
 • Experiència demostrable en lloc de treball igual a (Op. xarxes i ETA, Op. Edificació i Obra Civil, Op. Electricitat i electrònica) superior a 6 mesos (imprescindible informe de vida laboral).
 • Vocació de servei, iniciativa, flexibilitat i resolució d’incidents, capacitat d’aprenentatge i orientació a l’assoliment.

S’OFEREIX:

 • 1 contracte indefinit amb 6 mesos de període de prova.
 • 1 contracte temporal de substitució de durada prevista de 4 a 6 mesos.
 • Sou segons conveni GR4 NIV3

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (només s’acceptaran fins al dia 18/06/2023)

Per més informació: (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA