L'empresa plurimunicipal de serveis Fisersa necessita incorporar un operari 2a Xarxa.

Les funcions que es demanen són treballs operatius i de manteniment d’infraestructures:

 • Obertura de cales i rases, a mà i a màquina.
 • Reparació d’avaries de xarxa d’aigua, clavegueram i escomeses.
 • Manteniment d’elements de la xarxa (vàlvules, hidrants, ventoses...).
 • Paleteria i reposició d’obra civil (col·locació material d’obra).
 • Muntatge d’instal·lacions de xarxa, escomeses i accessoris d’aigua potable i clavegueram.
 • Instal·lació de comptadors.
 • Presa de dades pel control tècnic abastament.
 • Recerca de fuites.
 • Tasques de manteniment general, ordre i neteja.
 • Presa de mostres per a control paramètric de l’aigua.
 • Realitzar guàrdies periòdiques fora horari de treball.
 • Altres tasques dins competències professionals.

Es requereix:

 • CFGM (Xarxes i ETA, Electricitat i Electrònica, Automàtica, Edificació i Obra Civil), formació equivalent (FPI) o experiència superior a 5 anys (imprescindible presentar informe de vida laboral).
 • Carnet de conduir B.
 • Certificat nivell B de català.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat de treball amb torns de reserva (reten 24h)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de Fisersa fins al dia 21 de juny: https://apps.fisersa.com/CV/.

Per més informació es pot consultar l'apartat de notícies de www.fisersa.cat o bé el Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA.