L’Associació de Desenvolupament Rural Integral (ADRINOC) necessita incorporar una persona administrativa i una tècnica de desenvolupament rural.

Els requisits, les condicions dels contractes i el funcionament dels processos de selecció estan publicats a les bases reguladores d’aquestes convocatòries a aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 10 de juny de 2022. La presentació és electrònica per Instància Genèrica a través de la Seu Electrònica d’Adrinoc.