Catalunya va tancar el 2021 amb 3.338.818 afiliats a la Seguretat Social, 61.253 més que el 2019 i 124.184 més que les xifres de finals del 2020, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En dos anys, el nombre de treballadors del Principat ha crescut a totes les comarques menys el Barcelonès (-0,1%) i la Ribera d'Ebre (-1,2%). En canvi, els augments més elevats han sigut els de la Cerdanya (7,2%), el Moianès (6,4%), el Baix Penedès (5,6%). En l'últim any, s'han registrat increments a totes les comarques. D'altra banda, els territoris amb més contractes temporals són l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, més de 10 punts per sobre la mitjana.

També tots els territoris han notat un augment de l'afiliació estrangera (+0,8%), que representa el 15,3% del total. La Segarra, el Barcelonès i l’Alt Empordà es mantenen com les comarques amb la proporció més elevada d’afiliats estrangers (30,8%, 21,8% i 21,7%, respectivament); l’Anoia i el Berguedà (7,9% en tots dos casos) i el Vallès Oriental (8,6%) amb la més baixa.

Si a Catalunya el 25,2% dels contractes per compte d'altri són temporals, a l’Alta Ribagorça aquesta xifra es dispara fins al 36,9%, mentre que al Pallars Sobirà arriba al 35,2%, a l'Aran, al 34,8% i al Baix Ebre, al 34,7%). Per contra, la comarca que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat, amb un 22,3% de temporalitat.

Pel que fa a la durada de la jornada, la Cerdanya i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada amb un 26,7% i 25,5%, respectivament, més de tres punts per sobre de la mitjana (22%).

Les dades proporcionades per l'Idescat també mostren que la proporció entre homes i dones és pràcticament igual a la d’un any enrere, amb un 47% d'afiliació femenina i un 53% de masculina. Es mantenen com les comarques amb més presència d’homes entre la població treballadora la Segarra (58%) i la Noguera (57,8%).

Per edats, en totes les comarques destaca l’augment del pes del col·lectiu més jove sobre el total d’afiliats, que ha augmentat 1 punt percentual i representa el 16,3% dels treballadors; mentre que els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït 1,3 punts fins al 36,4%.

Per àmbits econòmics, el sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques a desembre del 2021, en relació amb l’any anterior. D'altra banda, el sector industrial ha augmentat un 1,9% el nombre d’afiliacions en relació amb el 2020. En aquest cas, sí que s'ha registrat una disminució en alguns territoris, en concret al Moianès i a l’Alt Penedès, amb una lleugera caiguda del 0,4%.

La construcció, amb un increment de 7.226 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,5% interanual. L'increment més elevat de contractacions del sector és el de l’Alta Ribagorça (11,2%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions (-89), fet que representa una disminució del 0,2% interanual. La xifra total de treballadors del sector ha disminuït a gairebé la meitat de les comarques i la disminució més elevada s'ha concentrat al Montsià (-175 afiliacions).