L’experiència i la professionalitat de Pintures Llorente representen la seva principal distinció. Amb més de quaranta anys de trajectòria professional, el pintor Joan Llorente és la cara visible d’una empresa, amb excel·lent garantia de resultats, especialitzada en pintura artesana, manteniment, restauracions i l’aplicació de les darreres novetats del mercat, sense renunciar al seu caràcter tradicional.

La polivalència i el recorregut del grup humà de Pintures Llorente permet oferir les màximes garanties, tant en projectes particulars com enfocats a l’empresa, amb solucions des de la seva seu, Llers, fins a tota la província de Girona.

A l’avantguarda de les noves tècniques i materials del mercat, Pintures Llorente ofereix el tractament amb la pintura Zeramic Extream, un revestiment elàstic amb propietats aïllants. Aplicant-la en superfícies exteriors, la pintura actua impedint la fuga energètica de la llar amb la seva capa envoltant tèrmica. En interiors, evita les pèrdues de fred o calor, tot assegurant una temperatura molt més estable sense variacions. En temps de fred, la fórmula actua com a barrera tèrmica, evitant les fugues dels calefactors i energia. En els càlids, també, proporciona un nivell òptim de confort i reduint la pèrdua de climatització.

Tanmateix, aquesta tecnologia que ofereix l’empresa en el seu catàleg, també, té aplicacions industrials per tal d’assegurar l’estalvi energètic en canonades, calderes o edificis industrials.

Pintures Llorente, també, posa a disposició dels seus clients la fórmula ReveCork, un revestiment climatitzador, tèrmic, acústic, elàstic multiadherent i ecològic per oferir una solució més completa, tant per interiors com per exteriors, de la mà d’una empresa amb més de quaranta anys de trajectòria que demostra que l’artesania i l’avantguarda en el món de la pintura poden anar de la mà.

L’Ajuntament de Figueres va encarregar a Pintures Llorente –especialitzats en aquesta classe de treballs artístics–, l’any 2020, la restauració de l’escultura de Daniel Lleixà, El dia i la Nit, situada a la rotonda de la Rambla Nova. Coneguda com la Cremallera, l’escultura estava molt degradada per les condicions meteorològiques. Aquesta és una obra pintada, que data de 1997, i que requereix un manteniment regular. Els treballs de restauració es van realitzar a través del projecte de rehabilitació d’edificis i façanes en mal estat de conservació. Aquest és un dels molts treballs que ha tingut ocasió de dur a terme l’empresa ben situada en el territori en el transcurs d’aquests anys.

Pintures Llorente ha restaurat l'escultura de Lleixà, a Figueres

Pintures Llorente ha restaurat l'escultura de Lleixà, a Figueres Pintures Llorente

En temporada baixa del sector turístic, l’empresa llersenca també dedica el seu temps a treballar en el manteniment d’establiments hotelers i del sector turístic de la costa. Són molts els clients que confien en els serveis Pintures Llorente, amb la bona trajectòria professional que ha desenvolupat l’empresa, al llarg de tots aquests anys amb la bona sintonia amb el moment que li toca viure.