Pensions

Descobreix quant cobraràs de jubilació amb un sou de 1.500 euros mensuals

Els anys cotitzats són claus per a la quantitat en què quedarà fixada la pensió

La tendra escena de dos avis jugant a la platja que ha enamorat milions de persones

PI Studio

La base de cotització, els anys cotitzats durant la vida laboral i el moment de la jubilació són els factors clau que determinaran la pensió que un treballador rebrà en retirar-se del mercat laboral.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el salari mitjà a Espanya ronda els 1.500 euros mensuals en 14 pagues, situant el sou mitjà brut anual en aproximadament 25.896,82 euros. A partir d’aquesta dada, es pot calcular la pensió que percebran els futurs jubilats espanyols que es retirin a l’edat ordinària. Si suposem que la base reguladora és igual al sou del treballador, cal aplicar diferents percentatges segons els anys cotitzats.

El percentatge més baix, corresponent a aquells que hagin cotitzat el mínim de 15 anys, serà del 50% de la base reguladora. En canvi, per rebre el 100% de la base reguladora, caldrà haver cotitzat un mínim de 36 anys i 6 mesos.

Segons aquests càlculs, la pensió mínima seria de 642,86 euros, mentre que la màxima arribaria a 1.285,71 euros.

Entre aquests extrems, per cada un dels 49 mesos que superin els 15 anys de cotització, s’afegeix un 0,21% a la base reguladora. Després, per cada un dels següents 209 mesos cotitzats, s’incrementa un 0,19% fins a assolir el límit de 1.285,71 euros.