Consumir energies d’origen renovable i netes com la fotovoltaica és una de les accions més necessàries per evitar que l’augment global de les temperatures no superi els 2 graus durant el segle, com es va acordar als Acords de París de 2015. La transició energètica és clau per abandonar la dependència dels combustibles fòssils i reduir les emissions de CO₂ per aconseguir la neutralitat de carboni. 

La transició energètica no només té un compromís amb el medi ambient, sinó que també té un compromís social per tal democratitzar l’accés a una energia més justa, on tothom tingui un paper actiu per la seva producció. Segons l'última Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la pobresa energètica es va assolir el 2022 al 19% de les llars catalanes, coincidint amb l'escalada de preus de l'energia. Un model basat en el consum d'energia neta podria ajudar a combatre aquesta situació. 

Cada any existeixen a Catalunya més opcions beneficioses pel medi ambient i compromeses amb la societat. Bassols Energia, és un d'aquests casos. Una comercialitzadora del mercat lliure que treballa únicament amb energia d'origen 100% verd com la fotovoltaica. 

Més de 100 anys amb energia renovable 

Bassols Energia té el seu origen el 1905 en un grup de la Garrotxa, tot i que la companyia, com la coneixem avui en dia, va néixer l’any 2000 juntament amb la liberalització del sector elèctric. En els inicis de la seva activitat, aquesta empresa distribuïa l'energia produïda a la central hidroelèctrica Molí Nou d'Argelaguer, situada a la zona de Banyoles i seguia el curs del riu Fluvià. És a dir, 100 anys abans que naixessin conceptes com la transició energètica, Bassols Energia ja s'havia compromès amb un model en el qual l'energia d'origen renovable era el pilar

El model ha resultat eficaç i no s’ha canviat. En l'actualitat, Bassols Energia és una de les empreses del sector elèctric a Catalunya més compromeses amb l'expansió de l'ús de l'energia neta, sent el 100% de la qual comercialitzen. Sempre amb un model assentat en el territori i que posa al consumidor en el centre, oferint-li allò que realment necessita. 

L’autoconsum, una solució sostenible 

En els últims temps, l'energia solar s'ha convertit en una de les solucions més efectives per accelerar la transició cap a l'energia sostenible. I l'autoconsum fotovoltaic, a més, en un model de consum més democràtic en el qual el consumidor deixa de ser un subjecte passiu i intervé en la generació d'energia. Un sistema que també maximitza l'estalvi en la factura de la llum i garanteix la independència. L'any 2022 va tancar a Espanya amb 220.000 habitatges i 23.000 empreses amb instal·lacions d’aquest tipus.  

Bassols Energia ha optat sempre per aquesta forma de consum, aportant solucions òptimes a llars i indústria. Però si alguna cosa destaca del servei que ofereix l'empresa catalana és, sens dubte, la seva obstinació constant a desenvolupar productes pioners per a la transició energètica i dirigits sempre al benestar del client final, com la Guardiola Solar o la Bateria Virtual

L'autoconsum fotovoltaic maximitza l'estalvi en la factura de la llum SHUTTERSTOCK

Com optimitzar els excedents amb la Guardiola Solar? 

Si es volen optimitzar al màxim els excedents d’energia produïda per les plaques solars, Bassols Energia ofereix la Guardiola Solar als clients amb autoconsum. Per comptar amb una s'ha de tenir una instal·lació d'autoconsum amb compensació d'excedents. Aquests s'injecten a la xarxa elèctrica i la companyia ho compensa acumulant un valor econòmic en la Guardiola Solar, al valor més alt del mercat, 0,13 cent/kW. 

El client pot decidir que fer amb el valor acumulat; compensar la factura d’una segona residència o acumular-los pels pròxims mesos, sense data de caducitat. Aquest sistema compta amb una capacitat il·limitada i sense despeses de gestió, entre altres. Una solució revolucionària, ja que canvia el model tradicional de consum. 

Bassols Energia, una companyia amb compromís social 

La solidaritat també és un aspecte crucial de Bassols Energia. La companyia està compromesa a combatre la pobresa energètica. En primer lloc, ofereixen tarifes amb preus justos i sense lligams. Però, a més, ajuden els clients més vulnerables a accedir a totes les ajudes disponibles contra la pobresa energètica com l’abonament social d'electricitat

L’electrificació de la societat portarà a un consum més sostenible de l’energia SHUTTERSTOCK

La companyia ofereix ajudes concretes contra aquest fenomen social, però destaca pels seus acords amb associacions socials que mostren el seu arrelament amb el territori. En el cas de la Garrotxa compta amb acords amb la Fundació Concepció Juvanteny, per exemple, en projectes com l'acolliment familiar o la unitat AIDA, que ajuda a víctimes de maltractament i abús sexual, entre altres. 

Vols contribuir amb el medi ambient apostant per un model de consum energètic compromès?