La pujada mensual de les pensions de jubilació registrada el 2023, un 8,5%, té com a conseqüència l’augment de la quantia que cobraran aquests pensionistes en la seva paga extra d’estiu, la qual rebran el pròxim 23 de juny. 

Segons el reial decret legislatiu 8/2015, que recull i regula la llei general de la Seguretat Social, la quantia de l’extra estiuenca és el doble de la quantitat neta mensual que reben els pensionistes que tenen 14 pagues anuals.

Posant en números els percentatges i, segons càlculs la Seguretat Social, després de la revalorització de les pensions la paga mitjana mensual d’un jubilat hauria pujat aquest any en 116 euros. Així, podríem dir que aquest sector de la població rebrà al juny 232 euros més de mitjana de l’Estat que en la paga extraordinària de l’any anterior.