Tant si ets autònom com empleat hauràs de pagar un nou impost a partir de 2023. Es tracta del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), un nou impost que hauran de pagar, a partir de l'1 de gener de 2023, tots els treballadors que es trobin donats d'alta en la Seguretat Social i que suposarà un percentatge del salari. Una mesura que afecta més de 20 milions de ciutadans espanyols.

Què és el MEI? El nou impost que arriba el 2023

El Mecanisme d'Equitat Intergeneracional substitueix a l'antic Factor de Sostenibilitat i és contingent i temporal. Aquest impost té com a objectiu tornar a omplir la guardiola de les pensions mitjançant el repartiment equilibrat entre generacions de l'esforç per a finançar les pensions.

Amb l'envelliment de la població en nivells disparats, l'atur actual, la imminent jubilació de la generació del baby boom i el fons de reserva de les pensions pràcticament buit, el Govern preveu l'arribada de temps molt difícils per a les pensions.

Pel que, entre altres mesures que inclou la reforma de les pensions, es va tirar endavant la del MEI, que es va publicar en el BOE el desembre passat. Aquest mecanisme actua sobre els ingressos (cotitzacions) i no sobre les prestacions (despeses) com actuava el derogat Factor de Sostenibilitat. A diferència d'aquest últim, que calculava les prestacions en funció de l'augment de l'esperança de vida, el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional només s'activarà si és necessari i de manera temporal.

Com serà el nou impost del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional 

El MEI que arribarà el gener de 2023 no afectarà les pensions, per la qual cosa no es reduirà l'import d'aquestes, a diferència del derogat Factor de Sostenibilitat. Es tracta d'un nou impost que serà assumit per tots els treballadors independentment dels seus ingressos. És a dir, el percentatge sobre el salari serà el mateix per a tots.

Aquest nou impost s'aplicarà com un nou concepte de cotització, per la qual cosa les persones que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social veuran reduïdes les seves nòmines en un 0,6%. Aquest recàrrec en la cotització pesarà en la nòmina dels treballadors però també en la quota d'autònoms.

D'aquesta manera el Govern vol recaptar suficients diners per a cobrir el cost de les futures pensions. En concret, es pretén recaptar al voltant de 22.000 milions d'euros fins a 2032, data en la qual està previst que acabi l'aplicació d'aquest nou impost.

Com t'afectarà el nou impost?

Per a pagar aquest nou impost, que es posarà en marxa l'1 de gener de 2023, es descomptarà un 0,6% del salari dels treballadors. D'aquesta quantitat, els empresaris pagarà un 0,5% i els treballadors pagaran el 0,1% restant. Mentre que en el cas dels autònoms els autònoms, els sindicats calculen que el pagament mitjà serà d'uns 5 euros al mes.

Si parlem de números, en el cas dels treballadors amb un salari brut de 2.000 euros, per exemple, el nou impost suposaria 12 euros al mes, dels quals 10 euros els pagarà l'empresa i 2 euros l'empleat.