El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,7% al mes de juliol respecte a l’any anterior i se situa en 3.485.902 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques, excepte a les Garrigues, que registra un descens del 0,4%. La Selva amb un 6,5% encapçala les comarques amb un augment dels afiliats seguida per l’Alt Empordà (4,9%), l’Alta Ribagorça (4,5%), el Baix Camp (4,4%), el Baix Penedès i el Barcelonès (amb un 4,2% cadascuna).

En relació amb el mes de juny del 2022, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,0% al conjunt de Catalunya. L’augment s’ha traslladat a totes les comarques i Aran, excepte a l’Alt Penedès on han disminuït lleugerament (-0,2%) i al Moianès on s’ha mantingut estable.

Els serveis és el sector que més incrementa el nombre d’afiliacions al juliol, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i destaquen les taxes de la Selva (8,2%), l’Alt Empordà i el Baix Camp (5,4%, cadascuna).

És més elevat en les dones (4,0%) que en els homes (3,3%)

Al mes de juliol i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 63.060 afiliades i el d’homes en 60.334 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 4,0% i 3,3%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte les Garrigues (-0,7%) i, en el cas dels homes afiliats disminueixen també a les Garrigues (-0,2%) i a la Noguera (-0,8%)

Augmenta en tots els grups d’edat, excepte en els de 30 a 44 anys

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys, que s’han mantingut pràcticament estables (-0,1%).

Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 17,7% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a les Garrigues. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 9,7%, i on ha estat més elevat és a la Selva (16,9%) i al Baix Camp (12,7%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,1% a Catalunya al mes de juliol, en relació amb el mateix mes de l’any anterior i només a 5 comarques han augmentat els afiliats. On més augmenta percentualment aquest tram d’edat és a la Garrotxa (3,3%) i la Selva (2,0%), mentre que al Pallars Sobirà (-5,2%) i la Conca de Barberà (-4,1%) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,7%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-0,7%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès (8,7%) i a la Selva (7,7%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola

L’augment interanual dels afiliats estrangers (10,9%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (2,3%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte a la Noguera, on els afiliats estrangers disminueixen i els espanyols augmenten. Aquestes variacions representen 66.571 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 56.823 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya.

Al juliol, el 83,4% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,6% del total. La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (31,5%) i gairebé dobla la mitjana catalana, mentre que a l’Anoia i el Berguedà són les comarques on és més baixa, per sota del 9%.