El Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, ha destinat 2,6 milions d’euros a ajuts per fomentar l’autoocupació de persones joves a les comarques de Girona.

S’han beneficiat de la subvenció per iniciar l’activitat com a treballadors per compte propi un total de 197 persones joves de les comarques gironines. D’aquestes persones, 62 tenen entre 18 i 24 anys (837.620 euros) i 135 entre 25 i 29 anys (1,8 milions d’euros). Per gènere, el 43,9% són dones i el 56,1% homes.

A l'Alt Empordà, han sigut 18 persones les que s'han pogut beneficiar de l'ajut de 13.510 euros, sent la quarta comarca gironina a la qual s'hi han destinat més recursos, un total de 243.180 euros.

Catalunya

Pel que fa a Catalunya, el Departament ha atorgat ajuts per un import total de 18,3 milions d’euros, el que suposa un increment del 83% respecte al pressupost inicial.

La convocatòria preveia destinar 10 milions d’euros, però finalment s’ha ampliat el pressupost per concedir la subvenció de 13.510 euros a totes aquelles persones joves que l’havien sol·licitat i complien els requisits. En total l’han rebut 1.358 persones.

L’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts, finançada amb fons REACT-EU, és fomentar l’autoocupació de les persones joves entre 18 i 29 anys perquè es donin d’alta i es mantinguin com a persones treballadores autònomes com a mínim durant un any de manera ininterrompuda. Amb aquesta mesura es garanteix un ingrés mínim al treballador per compte propi a l’inici de la seva activitat econòmica.